Systemanalytiker listefoto.jpg
Illustrasjonsfoto: Getty Images

- Det å ha erfaring fra flere arbeidsområder kan gjøre deg til en enda mer verdifull ressurs, sier Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO. - Noe som også kan gi uttelling på lønnsslippen.

Noen karriereendringer gir større lønnshopp enn andre. NITO har sett på tallene fra SSB innenfor segmentet systemanalytikere og systemarkitekter (2016 til 2021), og oppsummerer slik: 

  • Systemanalytikere og -arkitekter som ble administrerende direktør fikk en gjennomsnittlig heving i månedslønn på 40,8 prosent
  • Trer du inn i en stilling som programvareutvikler har det gitt en økt gjennomsnittlig månedslønn på 37,9 prosent 
  • Til sammenligning fikk 4788 systemanalytikere som forble i stillingen, altså ikke byttet jobb, 29,1 prosent gjennomsnittlig lønnsvekst i samme periode. 

Utvalget inkluderer både systemanalytikere og -arkitekter som er NITO-medlemmer og som ikke er det. Se full oversikt over SSBs lønnsstatistikk nederst i saken. 

- Gjennom arbeidskarrieren bygger du kompetanse. Som ingeniør har du et teknisk godt grunnlag for å vurdere kommersielle muligheter og er i posisjon til å få andre typer jobber, enn typiske ingeniørstillinger. Ingeniøren ser løsninger på tvers av flere fagområder, sier Groenhof.

Verdien av ingeniørkompetanse er stor

Han mener ledere i større grad nå enn tidligere ser verdien av teknologikompetansen som ingeniører og teknologer besitter.

- Ingeniører kan være gode ledere. Jeg mener verdien av ingeniørbakgrunn i ledelse er underkommunisert.

- Denne kompetansen vil være avgjørende for verdiskaping på alle områder i samfunnet i tida framover, sier han. 

Vurder å bytte jobb

Groenhof ber deg om å vurdere hvor godt du har det i arbeidssituasjonen din.

- Gode kolleger og en arbeidsgiver som verdsetter dine kunnskaper må måles mot det å eventuelt bruke kompetansen din på nye arbeidsområder. Kanskje du bør bytte jobb? 

- Hvis du bytter jobb får du et miljøskifte og du kan få med deg lønnsveksten som ofte følger med et karriereløp, sier Groenhof.

Han understreker at en karriereendring ikke nødvendigvis innebærer å bytte bransje eller selskap, det kan også skje på samme arbeidsplass. 

- Det er lov å si til leder at du har ambisjoner om å utvikle deg og ta på deg mer ansvar og nye oppgaver, også innenfor den virksomheten du er i. Stort sett ønsker arbeidsgiver å hjelpe deg med dette hvis hen kan.

Jan Pieter innendørs liste.jpg
Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO

Groenhof ønsker ikke at ingeniører skal forsake sitt yrke, men viser til at flere systemanalytikere og systemarkitekter som har tatt en ny karrierevei, også har fått mer utbetalt på lønnsslippen.

- Har du tenkt på at du kanskje kan bli programvareutvikler, finansanalytiker eller leder av IKT-enheter?

NITO er støttespiller for ingeniører uansett yrke og karrierevei

- NITO ønsker å hjelpe deg uansett om du velger å bli der du er eller om du finner en ny jobb. NITOs arbeidslivseksperter og jurister kan gi råd som angår din karriere om du trenger det, sier Groenhof.

NITO gir deg også kurs i å skrive CV, søke jobb eller gi deg faglig påfyll.

7 moduler: Veien til ny jobb 

Lønnsutvikling for systemanalytikere som har byttet jobb

Tabellen viser lønnsutvikling for arbeidstakere som var registrert som systemanalytikere/-arkitekter som var registrert hos SSB i 2016 og 2021:

Tabellen viser utdanningsløp og gjennomsnittlig månedslønn for systemanalytikere/-arkitekter som var registrert hos SSB i 2022:

Les også: Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)