Det er mange fordeler:

  • Relevant erfaring inn på CVen 
  • Stort nettverk som er viktig inn i arbeidslivet
  • Vær med å skape framtidas ingeniør- og teknologiutdanning
  • Få styre- og prosjeltledererfaring og utvilkle dine samarbeidsevner 
  • Gratis pizza, mat og drikke 
  • Få venner for livet

Som studenttillitsvalgt er du NITOs ansikt utad på ditt studiested. Lokallagsstyret på hvert enkelt studiested står for aktiviteter, lokalt politisk arbeid og synliggjøring av NITO ovenfor studentene.

Alle studentmedlemmer i NITO kan delta på årsmøtet som skjer på studiestedene. Bli med, engasjer deg og still til valg. Å bli valgt som studenttillitsvalgt gir deg mange fordeler. 

Kontakt studenttillitsvalgte på ditt studiested for mer informasjon

Se også:

Om NITO Studentene

NITO Studentes politikk