NITO Studentene vedtar sin overordnede politikk på sitt årlige landsmøte, hvor alle lokallagene er representert. Organisasjonen har et eget styre bestående av åtte studenter, som vedtar høringer og politiske innspill basert på landsmøtets vedtak.

Våre viktigste politiske saker er finansiering av ingeniør- og teknologiutdanningene, struktur og kvalitet i høyrere utdanning og praksis.

Les:Et løft for realfagene.pdf