Som NITO-medlem har du en rekke fordeler som kan hjelpe deg til å få drømmejobben, enten det er sommerjobb eller fast stilling.

NITO arrangerer jevnlig kurs over store deler av landet for jobbsøkere. Vi gir deg tips til hvordan du kan skrive en best mulig søknad, hvordan du bør forberede deg til et jobbintervju, og hva du bør tenke på i intervjuet.

Se våre videoer for gode råd og jobbsøkertips:

Kom i gang med prosessen

Jobbsøkerprosessen -utlyste og ikke utlyste stillinger

Jobbsøking er en krevende prosess. I denne videoen får du en oversikt over prosessen både for de utlyste og ikke utlyste stillingene.

Å bytte jobb

Når du ønsker å bytte jobb eller av andre årsaker må søke ny jobb er det viktig å starte prosessen tidlig. I denne videoen får du flere råd på hva du bør gjøre og når.

Selvanalyse, bli kjent med deg selv

Selvanalyse - dette må du tenke på før du søker jobb

 I denne videoen snakkes det om selvanalyse - den aller viktigste delen av en jobbsøkerprosess. Hvem er jeg, hva kan jeg og hva vil jeg er spørsmål som du må ha reflektert over før du starter å søke jobb.  

Elevator pitch - selg deg selv

Muntlig presentasjon av deg selv er en meget viktig del av jobbsøking. I denne videoen vil du få tips på hvordan forberede slike presentasjoner

CV og søknad

CV - utseende betyr noe

Utseende på CV'en er viktigere enn du tror. I denne videoen får du informasjon om hva du bør ha med og hva du ikke bør ha med på din CV

Personalia

Det er viktig at personalia på CV er helt korrekt. I denne videoen presenteres alle elementer som må være med.

Bilde på CV

I denne videoen får du argumentene for at du bør ha et bilde på din CV

Nøkkelkvalifikasjoner

Det er mange måter å bygge opp en CV. I denne videoen får du informasjon om hva som bør stå i avsnittet .

Jobbannonsen - passer denne stillingen for meg?

Hvordan kan du analysere stillingsutlysninger og finne ut om stillingen passer deg? I denne videoen presenteres hvordan du kan gjøre dette.

Jobbsøknaden - hva er viktig

Jobbsøknaden er brobyggeren mellom stillingsutlysningen og din CV. Her presenteres hva og hvordan en søknad bør se ut og dens innehold.

Intervju

Forberedelse til førstegangsintervju 

Har du lurt på hva du skal forberede deg på før du skal på intervju? I denne videoen snakker vi om ulike forberedelser du bør gjøre i forkant av intervjuet.

Førstegangsintervjuet

Hva skjer på et førstegangintervju og hva er hensikten med dette første intervjuet? I denne videoen tar vi opp problemstillinger knyttet til denne problematikken.

Tester og caser

I denne videoen tar vi opp bruk av tester og case i intervju. Hvilke tester finnes, og hva brukes de til og hvordan kan du forberede deg?