landingsside ung yrkesaktiv liste.jpgDu vet aldri når du kan trenge juridisk bistand. Mange tar kontakt med NITO-advokatene når de havner i vanskelige situasjoner. NITO-advokatene utgjør et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer, og er eksperter på lønn og arbeidsvilkår.

Mange har ikke råd til advokat, men som NITO-medlem får du tjenesten kostnadsfritt.

Bli medlem 

Får du lønna du har krav på?

Du kan få hjelp til alt fra enkle pengekrav til kompliserte oppsigelsessaker. Det kan handle om å bli sagt opp i prøvetiden, ulovlig midlertidig ansettelse, fortrinnsrett til ny stilling eller utvidet stilling dersom du er deltidsansatt.

Kanskje opplever du å ikke få utbetalt lønn. Det kan være manglende utbetaling av timelønn, overtid, bonus eller andre avtalte tillegg.

Blir du pålagt å jobbe langt utover det som er tillatt etter loven, eller du opplever å ikke få den fritida du har krav på? Som NITO-medlem får du hjelp.

Hvis det blir nødvendig kan NITO-advokatene ta saken videre til domstolen og dekker alle kostnader knyttet til det. Dette kan være en uvurderlig forsikring i en vanskelig tid.

Send inn arbeidsavtalen din til NITO

En arbeidsavtale kan være enkel, eller omfattende og vanskelig å forstå. Når NITO-advokatene går gjennom arbeidskontrakten din ser de blant annet på hva som er lovlig og ikke.

De kan gi deg tilbakemeldinger på om det er noe du bør ta opp med arbeidsgiver for å tydeliggjøre eller for å få en bedre kontrakt.

NITO har også medlemsfordeler på juridiske tjenester innenfor andre områder.

Les mer om fordelene på juridisk bistand