Lederforum er et nettverk som diskuterer problemstillinger rundt ledelse i ingeniørbedrifter i vårt nærmiljø. Forumet inviterer også til ulike bedriftsbesøk i Agder for å bli bedre kjent.  

Har du lyst å engasjere deg?

Mange av våre medlemmer har ledende stillinger. Det er nyttig og engasjerende å treffe andre ledere. Vil du ta ledelsen i dette viktige nettverket? Ta kontakt hvis du har lyst til å være med og engasjere deg i Lederforum.

Retningslinjer for NITOs Lederforum i Agder.pdf

Få rabatt på Vitensenteret Sørlandet