Pensjonistgruppen er et nettverk for alle medlemmer i Agder som har status som uføre-,
tidlig- eller alderspensjonister. I regi av pensjonistgruppen og pensjonistutvalget i Agder arrangeres det møter, turer og bedriftsbesøk med faglige og sosiale perspektiver. Virksomheten inngår i avdelingens faglige aktiviteter, og skal bidra til å nå mål som er fastsatt innenfor NITOs strategier.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill 

Utvalget består av:

, 98320033  - utvalgsleder.
Arvid Haukereid, Helge Aker, Sigbjørn Myrvoll og Egil Thor Nielsen.

Kontaktperson i NITOs avdelingsstyre:

, 95218027

Om pensjonistaktiviteter i NITO Agder

Retningslinjer for Pensjonistgruppen NITO Agder vedtatt 13.02.2024.pdf

Få rabatt på Vitensenteret Sørlandet