Alle NITO-medlemmer som har forlatt det yrkesaktive arbeidsliv blir en del av det sosiale felleskapet til NITO-pensjonistene. 

Ønsker du å ta del i NITOs tilbud til pensjonister? Send eller ring oss på 22053500 når du går av med pensjon.

Vi oppfordrer deg til å registrere ny e-postadresse dersom du tidligere har hatt en jobbadresse registrert. Du får aktuell informasjon og invitasjon til ulike arrangementer.

Hovedstyret ønsker, og legger vekt på, å tilrettelegge for at NITOs pensjonistmedlemmer møtes til aktiviteter og deltar på medlemstilbud i de lokalavdelingene de tilhører.

Medlemsfordeler for NITO-pensjonistene

Som NITO-pensjonist har du stort sett de samme fordeler som et yrkesaktivt medlem. Blant annet kan du som NITO-pensjonist møte på avdelingenes årsmøte med stemmerett.

Avdelingens pensjonistutvalg gir pensjonistmedlemmer ulike medlemstilbud, slik som medlemsmøter, temamøter og sosiale aktiviteter.

Av andre fordeler kan nevnes; èn time gratis advokathjelp, gunstige forsikringsordninger og Teknisk Ukeblad.

Betaler du for mye?

Benytter du alle medlemsfordelene du har på bank og forsikring? Her kan det være penger å spare.

Se alle dine medlemsfordeler

Som en av i underkant av 15.000 andre NITO-pensjonister vil NITO både sentralt og lokalt gi deg et tilbud som kan være til glede og nytte i din pensjonisttilværelse.

Hva koster det å være medlem? Se oversikt på kontingentsatser

NITOs pensjonistutvalg (NPU)

NITOs hovedstyre har nedsatt et eget utvalg for å arbeide for pensjonistene. Dette utvalget har følgende mandat:

  1. NPU skal være et koordinerende og rådgivende organ for avdelingenes pensjonistutvalg.
  2. NPU skal være hovedstyrets aktive lyttepost for de strømninger og tanker som gjør seg gjeldende blant pensjonistmedlemmene.
  3. NPU er hovedstyrets rådgivende organ i saker av pensjonistpolitisk karakter.
  4. NPU skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av NITOs vedtatte strategier i samsvar med NITOs verdigrunnlag.

Utvalget består av:

  •  (leder), NITO NordRogaland og Sunnhordland
  • , NITO Trøndelag sør
  • , NITO Agder (Aust)

Utvalget kan også nås ved henvendelse til 

Hvilke saker jobber NPU med?

Se referater/notater fra NITO-pensjonistenes utvalg (Krever pålogging)

Pensjonistutvalg i avdelingene

Avdelingsstyret kan opprette et pensjonistutvalg som selv står for tilbud til/aktiviteter for pensjonistmedlemmene. Styret oppnevner medlemmene i utvalget. Pensjonistutvalget bør bestå av tre til fire medlemmer, med to års funksjonstid.

Pensjonistutvalget kan søke økonomisk støtte fra avdelingen i henhold til gjeldende økonomiske rammer og retningslinjer.

Utvalget må utarbeide aktivitetsplan med budsjett som grunnlag for å søke støtte fra avdelingen. Hovedstyret anbefaler at pensjonistenes aktiviteter støtter opp om vedtatte mål og strategier.

Pensjonistene har de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og kan delta i avdelingens ulike aktiviteter. Pensjonistene kan videre selv bidra til avdelingens aktiviteter med sin erfaring og kompetanse. Hovedstyret anbefaler at pensjonistenes aktiviteter også åpnes for andre medlemmer.

NITOs pensjonistutvalg er det sentrale utvalget for pensjonistene. Dette utvalget oppnevnes av hovedstyret. Utvalget arrangerer årlig en konferanse der en representant fra hver avdeling inviteres.

Du kan finne mer om din avdelings pensjonistutvalg og lokale aktiviteter ved å gå inn på nettsiden til din lokale avdeling.

Se NITOs politikk

Aktuelle saker fra NITO