Gå til innhold
Kaffekopp med NITO-logo. Foto: Tom Haga
NITO – teknologens valg!
Organisasjon

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer.

OBS: NITOs hovedkontor får 24. april 2017 ny adresse. Den nye adressen er: Støperigata 1, postboks 1636 Vika, 0119 Oslo.

Vi går foran. Vi har kunnskapen. Vi bryr oss.

  • Over 83.000 medlemmer
  • NITO er representert på 1900 arbeidssteder
  • 1400 bedriftsgrupper
  • 4000 tillitsvalgte er tilknyttet bedriftsgruppene
  • 20 lokalavdelinger, med lokale styrer
  • 12.000 studentmedlemmer
  • NITO ble stiftet 1. mars 1936
  • Partipolitisk uavhengig, frittstående fagorganisasjon

Alle som har bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanning med minimum 60 studiepoeng i teknologiske fag, kan bli medlem. Har du tilsvarende dokumentert realkompetanse kan du også søke medlemskap.

NITO finnes over hele landet. De fleste medlemmene har en tillitsvalgt og en bedriftsgruppe på sin arbeidsplass.

Slik er NITO organisert:

NITO-kongressen

NITOs øverste organ er kongressen. Den holdes hvert tredje år. Her møtes representanter fra lokale NITO-avdelinger. På dagsorden står politiske saker, strategier og valg av hovedstyre.

Les om kongressen 2015

Kongressens valgte råd og komiteer:

Hovedstyre

Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ mellom kongressene.

NITOs hovedstyre 2015-2018 

Ledermøte

Ledere av NITOs lokale avdelinger møtes til ledermøte to ganger i året. Her godkjennes regnskap og budsjett. Ledermøtet følges opp med avdelingslederkonferanse.

Forhandlingsutvalg

Hovedstyret nedsetter forhandlingsutvalg for tariffområdene. Utvalgene ivaretar sentrale forhandlinger og konfliktberedskap, evaluererer lokale forhandlinger og arrangerer sentrale avtalekonferanser. 
NITOs forhandlingsutvalg

Bedriftsgrupper

NITO-medlemmene på en arbeidsplass utgjør en bedriftsgruppe som velger sine tillitsvalgte. De tillitsvalgte representerer medlemmene overfor ledelsen i virksomheten og deltar på årsmøtet i NITOs lokale avdelinger.

KONSERN- OG ETATSGRUPPER

Mange av NITOs medlemmer arbeider i virksomheter tilknyttet konsern og statlige etater. Hver av disse består av flere bedriftsgrupper. Sammen utgjør de en konsern- eller etatsgruppe. Her ivaretas felles interesser overfor konsernets eller etatens ledelse. 

NITOs lokale avdelinger

NITO har 20 lokalavdelinger. De ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingene etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs og konferanser.

NITO studentene

Studentorganisasjonen for deg som studerer ingeniør- og teknologifag: Over 12.000 medlemmer, lokallag på 23 studiesteder.
NITO Studentene

NITOs sekretariat

Sekretariat ledes av generalsekretær Steinar Sørlie.

Sekretariatet har tilsammen ca 130 ansatte, av disse jobber ca 30 ved NITOs lokale avdelinger. 


NITOs lederteam, f.v.: Unni Bøkestad (fag- og markedsavdelingen), Anne Cathrine Berger (samfunnspolitisk avdeling), Jan Johnsrud (kommunikasjonsavdelingen), Siri Røine (avdeling for forhandling og arbeidsliv), Steinar Sørlie (generalsekretær), Lisa Husby Sande (Bioingeniørfaglig institutt), Gisle Frantzen Lie (sjef stab), Kari Mærøe Lier (organisasjonsavdelingen),  Audun Bøhn (økonomi og administrasjon).

NITO Pensjonistene

Er du NITO-medlem og går av med pensjon, blir du automatisk medlem i NITO Pensjonistene.

Samarbeidsavtaler

Årsrapporter

 NITOs Årsrapport 2015
Årsrapport for 2016: Vi oppsummerer: NITO-året