Gå til innhold
Organisasjon

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad.

Ingeniører og teknologer – velg NITO

  • 88.000 medlemmer
  • NITO er representert på 1900 arbeidssteder
  • 1400 bedriftsgrupper
  • 4000 tillitsvalgte er tilknyttet bedriftsgruppene
  • 20 lokalavdelinger, med lokale styrer
  • 12.000 studentmedlemmer
  • NITO ble stiftet 1. mars 1936
  • Partipolitisk uavhengig, frittstående fagorganisasjon

Alle som har bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanning med minimum 60 studiepoeng i teknologiske fag, kan bli medlem. Har du tilsvarende dokumentert realkompetanse kan du også søke medlemskap.

Hvorfor være fagorganisert – hvorfor skal jeg organisere meg?

NITO finnes over hele landet. De fleste medlemmene har en tillitsvalgt og en bedriftsgruppe på sin arbeidsplass.

Bli medlem

Slik er NITO organisert:

NITO-kongressen

NITOs øverste organ er kongressen. Den holdes hvert tredje år. Her møtes representanter fra lokale NITO-avdelinger. På dagsorden står politiske saker, strategier og valg av hovedstyre.

Les om kongressen 2018

Kongressens valgte råd og komiteer:

Hovedstyre

Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ mellom kongressene.

NITOs hovedstyre 2018-2021 

Ledermøte

Ledere av NITOs lokale avdelinger møtes til ledermøte to ganger i året. Her godkjennes regnskap og budsjett. Ledermøtet følges opp med avdelingslederkonferanse.

Tariffutvalg

Hovedstyret nedsetter tariffutvalg (tidligere betegnet forhandlingsutvalg) for tariffområdene. Utvalgene ivaretar sentrale forhandlinger og konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og arrangerer sentrale tariffkonferanser. 
NITOs tariffutvalg

Bedriftsgrupper

NITO-medlemmene på en arbeidsplass utgjør en bedriftsgruppe som velger sine tillitsvalgte. De tillitsvalgte representerer medlemmene overfor ledelsen i virksomheten og deltar på årsmøtet i NITOs lokale avdelinger.

KONSERN- OG ETATSGRUPPER

Mange av NITOs medlemmer arbeider i virksomheter tilknyttet konsern og statlige etater. Hver av disse består av flere bedriftsgrupper. Sammen utgjør de en konsern- eller etatsgruppe. Her ivaretas felles interesser overfor konsernets eller etatens ledelse. 

NITOs lokale avdelinger

NITO har 20 lokalavdelinger. De ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingene etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs og konferanser.

NITO studentene

Studentorganisasjonen for deg som studerer ingeniør- og teknologifag: Over 12.000 medlemmer, lokallag på 23 studiesteder.
NITO Studentene

NITOs sekretariat

Sekretariat ledes av generalsekretær Steinar Sørlie.

Sekretariatet har tilsammen ca 130 ansatte, av disse jobber ca 30 ved NITOs lokale avdelinger. 

NITOs lederteam består av: Steinar Sørlie (generalsekretær), Unni Bøkestad (fag- og markedsavdelingen), Anne Cathrine Berger (samfunnspolitisk avdeling), Jan Johnsrud (kommunikasjonsavdelingen), Siri Røine (avdeling for forhandling og arbeidsliv), Lisa Husby Sande (Bioingeniørfaglig institutt), Kari Mærøe Lier (organisasjonsavdelingen), Audun Bøhn (økonomi og administrasjon), Monica Lundemo Holmen (HR).

NITO Pensjonistene

Er du NITO-medlem og går av med pensjon, blir du automatisk medlem i NITO Pensjonistene.

Samarbeidsavtaler

Årsrapporter

Årsrapport for 2017 som en podcast:

NITO Årsrapport 2017

NITO Årsrapport 2016

NITOs Årsrapport 2015