Etikk og kunstig intelligens forside rapport.JPGDerfor har nordiske ingeniører, gjennom den nordiske ingeniørorganisasjonen ANE, utarbeidet retningslinjer med anbefalinger til ingeniører, samt fem krav til politiske myndigheter i de nordiske landene.

25. september 2018 var de nordiske ingeniørene samlet på et såkalt hackaton i København. Hackaton er en metode for kreativt ideutvikling. Kunstig intelligens og etiske retningslinjer sto på dagsorden. Resultatet er politiske anbefalinger, samt etiske retningslinjer for AI-utvikling og -implementering.

Ansvar for teknologien som utvikles

Ingeniører har et stort samfunnsansvar gjennom teknologien de forvalter og utvikler. I en verden i rask forandring, skjer det mye spennende innovasjon som vil gi positive effekter for samfunnet. Samtidig kan en del ny teknologi potensielt forårsake skade. I ingeniøryrket er det en økende forståelse for at etiske hensyn må anerkjennes i en stadig mer global verden. Ansvaret kan ikke ligge på teknologien alene, og derfor er vi avhengig av å ha regulering og styringsrammer.

Et eksempel er selvkjørende biler. Ingeniører og teknologer utviklinger bilen og dens «hjerne». Stanser ansvaret deres når bilen rulles ut fra fabrikken? En ingeniørbedrift utvikler en robot som er i stand til å ta livet av et menneske. Hvilken rolle spiller ingeniøren knyttet til denne problemstillingen?

AI må på den politiske dagsorden

De nordiske ingeniørorganisasjonene ønsker å løfte forståelse for kunstig intelligens og etiske utfordringer på den politiske dagsorden. Dette kan oppnås gjennom etablering av en diskusjonsarena som involverer beslutningstakere, næringsliv, akademia, ingeniører og andre fagfolk. I tillegg er det et behov for å etablere interne sjekklister som tar for seg etiske problemstillinger i AI-utviklingen. Det skal blant annet sikre etisk refleksjon og debatt.

Hackathon ble organisert i felleskap av Association of Nordic Engineers, ANE og IT-Universitetet i København, EthosLab. Arrangementet samlet medlemmer fra ANE-tilknyttede organisasjoner, ingeniører og studenter innen teknologiske fag.

Du finner også mer informasjon i rapporten fra ANE.