Overgangen fra studietida til første fulltidsjobb kan være stor. Du skal lære mye nytt, bli kjent med mange nye kolleger, en helt ny kultur og i tillegg gjøre en god jobb. Men det er også viktig at du kjenner dine rettigheter på arbeidsplassen.

Prøvetid – bare på prøve? 

- Det er mange som misforstår betegnelsen prøvetid. I prøvetiden, som ofte er på seks måneder, er du fast ansatt og har oppsigelsesvern. I all hovedsak har du de samme rettighetene som ellers. Terskelen for oppsigelse er noe lavere i denne perioden, forklarer advokat i NITO, Hege Glimsdal.

- En oppsigelse skal i tilfelle være begrunnet med utfordringer knyttet til faglig dyktighet, tilpasning til arbeidet eller pålitelighet, legger hun til.

Arbeidsgiver er pålagt å gi tilstrekkelig oppfølging og opplæring i prøvetiden. Du kommer inn i din første jobb med kunnskap fra utdanningen, men du bør få god innføring i bedriftens kultur og systemer.

Er arbeidsgiver godt forberedt skal din egen e-postadresse være opprettet, nøkkelkort skal være klart og du bør introduseres for dine nærmeste kollegaer i løpet av din første uke. Et system for logging av arbeidstid bør også være på plass.

Er overtid inkludert i lønna?

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Unntaket gjelder noen lederstillinger og særlig uavhengig stilling.

Så mange som to av fem ingeniører har overtid inkludert i lønna. I følge Kirsten Rydne, advokat i NITO, kan det ikke stemme at så mange har en stilling som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.

- Privat sektor utmerker seg i negativ forstand. Når tallene viser at nær 40 prosent går glipp av overtidsbetaling er det ikke snakk om at den andelen er riktig, sier Rydne.

- Når en av tre ikke får overtidsbetaling er noe galt. Det er usannsynlig at nyutdannede går rett til lederstillinger eller får særlig uavhengige stillinger. Derfor bør andelen uten overtidsbetaling blant nyutdannede være nær null.
Kirsten Rydne, advokat i NITO

Den tillitsvalgte kjenner dine rettigheter på arbeidsplassen

Når du er ny i en jobb kan det være fint å ha noen å snakke med om rettigheter, tariffspørsmål eller arbeidsvilkår. En tillitsvalgt er en ansatt på en arbeidsplass som representerer en fagforening. Denne personen er en slags leder for organisasjonens medlemmer i bedriften og bistår gjerne dersom du trenger hjelp.

- En tillitsvalgt vil kunne hjelpe deg med spørsmål om blant annet lønnsnivå. Spør om det er en tariffavtale som gjelder for ditt arbeidsforhold. Han eller hun kan også hjelpe deg når du skal forhandle lønn, forklarer Tone Bjellaanes som også er advokat i NITOs juridiske avdeling.

Gjør deg kjent med hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass, hvis det finnes. NITO er representert med tillitsvalgte på 1900 arbeidsplasser rundt om i landet.

Din arbeidsgiver har valgt deg

Lesenetter, eksamensnerver og forventningspress kan plutselig bli et savn når du skal ut i din første jobb. Det kan virke litt klisjéaktig, men det viktigste er å være seg selv. Tenk at arbeidsgiver har valgt å ansette deg fordi de tror på nettopp deg!

Din arbeidsgiver har intervjuet deg, sett CV-en din og bestemt at du passer til denne jobben. Vær nysgjerrig, still spørsmål og bruk kunnskapen din.

Stort fellesskap - å være en del av Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer kan være nyttig

Om du er medlem, eller blir medlem av NITO, har du et stort nettverk av ingeniører og teknologer å spille på. NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Å være medlem her gir trygghet i arbeidslivet.

Meld deg inn i NITO før studietiden din er over. Da får du gratis studentmedlemskap ut året selv om du begynner i jobb etter sommeren. Når du viderefører medlemskapet ditt ved nyttår som yrkesaktivt medlem, får du hele 75 prosent rabatt på ordinær kontingent.

Som tidligere studentmedlem har du store rabatter på kontingenten i de første årene som yrkesaktivt medlem i NITO.

Bli studentmedlem i NITO

Medlemskapet koster 350 kroner for hele studieperioden, og gir deg mange medlemsfordeler.

Bli medlem nå

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

Alt om overtidsbetaling

Har du overtid inkludert i lønna? Det er som regel feil

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Se alle medlemsfordeler i NITO