Overgangen fra studietida til første fulltidsjobb kan være stor. Du skal lære mye nytt, bli kjent med mange nye kolleger, en helt ny kultur og i tillegg gjøre en god jobb. Men det er også viktig at du kjenner dine rettigheter på arbeidsplassen.

Prøvetid – bare på prøve? 

- Det er mange som misforstår betegnelsen prøvetid. I prøvetiden, som ofte er på seks måneder, er du fast ansatt og har oppsigelsesvern. I all hovedsak har du de samme rettighetene som ellers. Terskelen for oppsigelse er noe lavere i denne perioden, forklarer advokat i NITO, Hege Glimsdal.

- En oppsigelse skal i tilfelle være begrunnet med utfordringer knyttet til faglig dyktighet, tilpasning til arbeidet eller pålitelighet, legger hun til.

Arbeidsgiver er pålagt å gi tilstrekkelig oppfølging og opplæring i prøvetiden. Du kommer inn i din første jobb med kunnskap fra utdanningen, men du bør få god innføring i bedriftens kultur og systemer.

Er arbeidsgiver godt forberedt skal din egen e-postadresse være opprettet, nøkkelkort skal være klart og du bør introduseres for dine nærmeste kollegaer i løpet av din første uke. Et system for logging av arbeidstid bør også være på plass.

Les mer om prøvetid

Er overtid inkludert i lønna?

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Unntaket gjelder noen lederstillinger og særlig uavhengig stilling.

Så mange som to av fem ingeniører har overtid inkludert i lønna. I følge Kirsten Rydne, advokat i NITO, kan det ikke stemme at så mange har en stilling som unntas fra arbeidstidsbestemmelsene.

- Privat sektor utmerker seg i negativ forstand. Når tallene viser at nær 40 prosent går glipp av overtidsbetaling er det ikke snakk om at den andelen er riktig, sier Rydne.

- Når en av tre ikke får overtidsbetaling er noe galt. Det er usannsynlig at nyutdannede går rett til lederstillinger eller får særlig uavhengige stillinger. Derfor bør andelen uten overtidsbetaling blant nyutdannede være nær null.
Kirsten Rydne, advokat i NITO

Har du fått tilbud om jobb? Sjekk arbeidsavtalen din

Arbeidsavtalen beskytter både deg og arbeidsgiver mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. Se godt gjennom den før du signerer.

Med NITO-advokatenes avtalesjekk kan du selv se om innholdet er som det skal være – og om det er punkter du bør forhandle videre på.

Ta NITO-advokatenes avtalesjekk

Den tillitsvalgte kjenner dine rettigheter på arbeidsplassen

Når du er ny i en jobb kan det være fint å ha noen å snakke med om rettigheter, tariffspørsmål eller arbeidsvilkår. En tillitsvalgt er en ansatt på en arbeidsplass som representerer en fagforening. Denne personen er en slags leder for organisasjonens medlemmer i bedriften og bistår gjerne dersom du trenger hjelp.

- En tillitsvalgt vil kunne hjelpe deg med spørsmål om blant annet lønnsnivå. Spør om det er en tariffavtale som gjelder for ditt arbeidsforhold. Han eller hun kan også hjelpe deg når du skal forhandle lønn, forklarer Tone Bjellaanes som også er advokat i NITOs juridiske avdeling.

Gjør deg kjent med hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass, hvis det finnes. NITO er representert med tillitsvalgte på 1900 arbeidsplasser rundt om i landet.

Din arbeidsgiver har valgt deg

Lesenetter, eksamensnerver og forventningspress kan plutselig bli et savn når du skal ut i din første jobb. Det kan virke litt klisjéaktig, men det viktigste er å være seg selv. Tenk at arbeidsgiver har valgt å ansette deg fordi de tror på nettopp deg!

Din arbeidsgiver har intervjuet deg, sett CV-en din og bestemt at du passer til denne jobben. Vær nysgjerrig, still spørsmål og bruk kunnskapen din.

Snart ferdig med studiene? – Ditt NITO-medlemskap fortsetter

Rabattstige fra student til yrkesaktivt medlem.pngSom avgangsstudent står du sannsynligvis på terskelen inn i en jobbhverdag.

Har du avgangseksamen på våren får du det neste halve året helt gratis. Som tidligere studentmedlem har du i tillegg store rabatter på kontingenten i de første årene som yrkesaktivt medlem.

Alt om overtidsbetaling

Har du overtid inkludert i lønna? Det er som regel feil

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Se alle medlemsfordeler i NITO