lab ålesund listefoto.jpg

Bioingeniørundervisningen ved NTNU i Ålesund har et tradisjonelt laboratorium, men det siste året har studentene også fått prøvd seg inne i en digital utgave.

- Vi har tatt i bruk et datasimuleringsprogram som fungerer som en virtuell lab for studentene, forklarer Sahar Olsen. Hun er universitetslektor og underviser selv på bioingeniørutdanningen.

- Gjennom den virtuelle laben blir undervisningen mer spennende og virkelighetsnær for studentene. Simuleringsprogrammet tilfører nye perspektiver i læringen, sier hun.

- Studentene får gjennom programmet enklere koblet sine teoretiske kunnskaper med det praktiske. Systemet er tilrettelagt for å kunne benytte VR-briller. Det er bare et tidsspørsmål før våre studenter får VR-briller på hodet. Da kan de virkelig oppleve å vandre i laboratoriet, gå fra stasjon til stasjon og få opplevelsen av å være på et laboratorium.

Samarbeid med utdanning i Storbritannia

NTNU Ålesund, Institutt for biologiske fag, har et samarbeid med University of Kingston i Storbritannia om dette danskutviklede datasimuleringsprogrammet.

- Bioingeniørutdanningen som tilbys i Kingston er ganske lik utdanningen i Ålesund, sier Olsen. Hun fikk øynene opp for denne måten å undervise på da hun og kollega Bente Alm var på studietur.

- Når vi som studenter har benyttet programmet er det oftest i forbindelse med laboratorieforsøk, enten som forberedelse eller etterarbeid. Makromolekylene vi lærer om er så små at de ikke synes i noen mikroskoper. Et virtuelt laboratorium gir unike muligheter til å komme tettere på hva vi faktisk jobber med, sier Gjelseth.

- Vi kan se på strukturer i antistoffer, for eksempel et immunglobulin i molekylær modell, sier han.

- Når vi zoomer inn på det og beveger det rundt, kan vi studere molekylformen fra flere kanter. Dette gir større læringsverdi sammenlignet med bare å se et bilde i en bok.

- Det er nesten som vi kan gå inn i molekylene, samtidig som simuleringen gir liknende praktisk erfaring som vanlige øvelser, sier han og smiler bredt.

- Det er også mulig å hente inn teori om temaet i selve programmet, forklarer han.

- Vi er veldig fornøyd med denne formen for undervisning. Med et slikt simuleringsprogram har vi ubegrenset med tid til å gjøre forsøkene.

- Hadde dette vært i en ordinær undervisningssituasjon ville forsøket måtte avsluttes når timen er over.

- Jeg er glad for å kunne benytte ny teknologi i studiet mitt. Dette gir meg raskere og bedre forståelse av teorien, og forhåpentligvis kan slike hjelpemidler med høy kvalitet i framtida bli brukt i større utstrekning og bli et populært og nyttig supplement til mer tradisjonelle læremidler.

- Jeg er tredje års bioingeniørstudent og gleder meg virkelig til å bli bioingeniør og få en viktig jobb ved ett av de moderne laboratoriene som finnes rundt i Norge.

Bli kjent med Bioingeniørfaglig institutt

Kurs fra BFI