Brødtekstbilde Lein.jpg

- Mitt klare råd er å høste av erfaringen fra 2018 og sette i gang tiltak i forkant av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) varslede storflom. Kommunene må få styrket seg i forkant, samt fordelt belastningen slik at vi ikke får alt på en gang under selve flommen, sier Lein.

Han mener at det kan være kommuner som ikke har forberedt seg på vårflom i koronasituasjonen vi nå står i. 

- Forskjellen fra tidligere flommer, er at vi nå også har en pandemisituasjon som skal håndteres. Det betyr at kommunens kriseledelse, som allerede er slitne etter håndteringen av pandemien, kan risikere å få en flomsituasjon som de må håndtere.

- Når du står med vadebukser og vannet til livs, er det litt sent, sier Lein.

Saken fortsetter under bildet.

Skjermbilde 2020-04-15 kl. 13.45.17.png
NVE melder om stor sannsynlighet for stor vårflom i hele landet. (Skjermdump: nve.no)

Dette kan gjøres

For noen kan forebyggende bety at man må forsterke flomvoller, gjøre klart flombarrierer, sikre veier, sjekke og klargjøre pumpesystemer, sjekke klaffeventiler, lage mannskapsplaner og eventuelt gjøre avtaler med lokale entreprenører.

- Man må også ha klart for seg hva man gjør dersom det skal blir nødvendig å evakuere mennesker og eventuelt husdyr. På dette punktet er jeg mindre bekymret, da de fleste kommuner har gode beredskapsplaner for slikt. 

- På grunn av Koronasituasjonen er det nå mer enn noen gang viktig at kommunen forbereder seg godt, slik at situasjonen blir håndterbar når selve flomsituasjonen oppstår, understreker han.

Unngå skader fra flom, storm og skred: Slik forebygger du

Samarbeid mellom instansene er viktig

Han mener at offentlige instanser, som kommunen og vegvesenet, må samarbeide godt for at veiene holdes åpne så lenge som mulig dersom det blir et flomscenario som får store konsekvenser.

– Vi må unngå å komme i en situasjon der ansatte som regnes for å ha kritiske samfunnsfunksjoner blir hindret fra å kunne komme seg på jobb.

- Offentlige instanser må strekke seg langt for sammen å sikre at annen kritisk infrastruktur blir ivaretatt. Vi bør også lære av politikerne som nå samarbeider over politiske skillelinjer for å ta landet ut av koronakrisen. 

Hvor stor vårflommen vil bli i ulike vassdrag, påvirkes i stor grad av været de neste ukene og månedene.