Se oversikt over tips nederst i saken.

Når naturen rammer mange

Monica GanstøNY.jpgNaturskader rammer ofte flere i samme område. Det kan være konsekvensene av skred, flom eller storm. Dette kan gi store skader på hus, hytte og innbo.

- Når skaden er et faktum henter forsikringsselskap og myndigheter inn ulike fagfolk for å befare og for å utbedre skadene. Ofte blir det en utfordrende venteperiode for de som er rammet, sier Monica Gangstø (bildet), fagsjef i Tryg Forsikring.

Hun forteller om ulike utfordringer. - Noen steder er det kanskje ikke hotellrom nok til alle som trenger et alternativt sted å bo. Heldigvis kan venner og familie bli redningen for noen. Men tar skaden tid å utbedre, kan det være vanskelig å finne en løsning som gjør at folk kan opprettholde hverdagen, både med hensyn til jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter.

Hvor er hytta mi?

- Jeg husker spesielt godt en kunde som hadde sett fram til en helg på hytta. Da han kom dit var hytta rett og slett borte. Hele hytta med rubbel og bit hadde blåst bort, kun grunnmuren stod igjen, forteller Gangstø.

- Vi har også sett at stormflo har løftet en hytte og flyttet den flere meter for så å sette den ned igjen. Når naturen først trår til, er det sterke krefter i sving.

- Vi hadde en kunde som leide en kjellerleilighet og våknet av at senga var våt. Vannet stod da på høyde med senga og hun måtte flykte ut. Det var en traumatisk opplevelse for personen som ble rammet, sier fagsjefen.

Tenk forebygging

kjetil lein med hjelm web utsnitt.JPG

Hva kan vi selv gjøre for å unngå skader? Kjetil Lein (bildet) er kommuneingeniør og visepresident i NITO. Han er glad for at ingeniørene er opptatt av å ta vare på tingene sine og at de også gir råd til andre på sin vei. 

- Ingeniørene har ofte gode løsninger på sikring og fordi de er opptatt av dette blir skadeomfanget mindre. Gjennom mange år som ingeniør i kommune har jeg sett mange kjellere som har blitt fylt med vann på grunn av naturens herjinger, sier Lein.

flom Fylkesveg 210 var nær ved å bli stengt men ett kjørefelt ble holdt åpent.JPG- Det er viktig å være på vakt og bidra til at skader ikke skjer, eller at skadene blir så små som mulig. Beredskap og forebygging er viktige stikkord, understreker han.

Skader kan unngås

- Mange av forsikringssakene som blir meldt til Tryg kunne enkelt vært unngått, sier Gangstø i Tryg.

- Det er ikke uten grunn at forsikringsselskaper gjerne via mediene ber folk sikre løsøre og eiendom når man vet det kommer en storm. En trampoline som ikke er festet, kan fort fly avgårde og skade biler, hus og i verste fall mennesker, sier Gangstø.

- Når ulykken først er ute, hjelper vi kundene så godt som mulig. Men er skadene store, vil det ofte likevel også kreve innsats fra kunden selv. Noen må flytte ut mens utbedring pågår, og noen må kanskje ta fri fra jobb for å være tilstede når fagfolkene kommer.

- I tillegg må man bruke tid på å gjenskaffe det som er skadet. Dette forstyrrer både hverdag og planer, så det å bli flinkere til å tenke forebygging er alltid smart, avslutter Monica Gangstø.

Få varsel om naturfarer

Norges vassdrags- og energidirektorat har i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, tjenesten varsom.no. Her kan du registrere deg og motta varsel om blant annet flom- og skredfare på e-post eller sms.

Tips til forebygging av naturskader

Flom:

 • Tenk over hvilken vei vannet naturlig vil renne. Sørg for at det er fall fra huset og et stykke ut, slik at vannet renner fra og ikke mot bygget.
 • Følg med når det er litt nedbør og mindre betydelig flom, hvor renner vannet? Må det ledes en annen vei? Fungerer dreneringen som den skal?
 • Rensk opp i rister og kummer jevnlig for å unngå at de tetter seg.
 • Sjekk at stikkrenner er åpne, er de for små må de byttes ut.
 • Dersom en nær elv trenger sikring, kontakt kommunen/NVE og meld fra om behovet.
 • Har du kjeller hvor vann tidligere har kommet inn er det sannsynlig at det skjer igjen. Tenk på hva som settes der og lagre ting over gulvnivå.
 • Installer grunnvannspumpe og sjekk grunnvannspumpen jevnlig. Sørg for at filtre er fri for rusk og rask.
 • Ikke alle kjellere er laget for boligformål, så ta en grundig vurdering av skadepotensialet før en grovkjeller gjøres om til boligdel.

Skred:

 • Eiere av eiendom er ansvarlig for sikringen av denne. På samme måte har kommunen et ansvar for sikring av sine områder, og i noen tilfeller blir sikringen og forebyggingen et samarbeid mellom grunneier og kommunen. Ta tak i sikringsproblematikk så snart den er aktuell. Huset kan forsikres og bygges opp igjen, men det er faren for liv vi er mest bekymret for.
 • Ha et bevisst forhold til eiendommen og de farer som er der. Ta en sjekk for løse steiner og masser i bevegelse. Kritiske tidspunkt er ved mye nedbør, mye snø og ved overgang fra varmt til kaldt (frost/is) og omvendt.
 • Sjekk også mur/støttemur som holder masser på plass.

Forebygging av skader er ikke omfattet av forsikring, men det er likevel viktig at vi tenker forebygging i hverdagen. Det er bare da man kan unngå å gå igjennom den påkjenningen det er å få en skade, selv om forsikringen dekker skaden.

Storm:

 • Sikre løse gjenstander.
 • Sørg for god forankring på boder og mindre bygg.
 • Ta ned trampolinen og ta båten opp av vannet før stormsesongen.
 • Ta en sjekk om trær nær bygninger kanskje bør felles.
 • Rensk opp i takrenner før nedbør.
 • Tenk vind når levegger, overbygg og gjerder bygges.
 • Sørg for nødvendig vedlikehold, som for eksempel at råteskadede bygningsdeler skiftes ut og rustne spikre erstattes.

Hva skal jeg gjøre når flommen rammer meg?

Om du rammmes av flom er det viktig at du bidrar for å berge liv og gjøre skadene som måtte komme så små som mulig. Sørg for at du og dine nærmeste kommer i sikkerhet og selv ikke blir utsatt for skade.

Har du mulighet, følg disse tipsene fra Tryg:

 • Ta bilder når skaden skjer og etterpå. For å dokumentere skade må det være detaljbilder og oversiktsbilder slik at man ser hvor detaljen hører til og hvor vann er i forhold til bygning eller innbo.
 • Vurder selvsagt å varsle nødetatene. Meld fra om skade så snart som mulig. Få hjelp fra fagfolk. 
 • Forsøk å få vann raskt vekk fra skadeområdet, ta løse gjenstander ut av vannet, hev opp møbler til over vannets nivå om mulig. Sett på avfukter, hvis du har dette, når vannet er fjernet.
 • Sikre bygningskonstruksjoner som står i fare for å kollapse hvis dette er forsvarlig med tanke på sikkerhet.
 • Har du forsikringer hos NITOs forsikringspartner Tryg, meldes skade på www.tryg.no. For å unngå ventetid og for å iverksette automatisk håndtering av skade, bør dette skje raskt. 

Er du riktig forsikret? Få en gjennomgang av dine forsikringer

Opplysningene du registrerer lagres og benyttes kun for at NITO eller Tryg Forsikring kan følge opp din henvendelse. Se NITOs personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

NITOs forsikringssenter

003 listebilde.jpg