Rundt 4200 av disse jobber i Norge fordelt på flere selskaper, der EVRY Norge er størst med ca. 3000 medarbeidere. Totalt teller de 530 NITO-medlemmer i hele konsernet. 

- Dette er en landsdekkende bedriftsgruppe. Vi har tillitsvalgte i tre selskaper, men medlemmer i mange flere, blant annet EVRY Card Services, EVRY Card Issuing, Bekk Consulting og Tieto Norway, sier bedriftsgruppeleder i EVRY Norge Sigve Sandvik Lærdal.  

Nye tariffavtaler og særavtaler 

Han forteller at det aller viktigste bedriftsgruppen skal jobbe med framover er å sikre at fusjonen kommer i mål med et nytt juridisk selskap i Norge med tariffavtaler og særavtaler, som ikke alle de norske selskapene har per i dag.

- Strukturmessig er ikke fusjonen gjennomført i Norge enda, så nettopp den formelle sammenslåingen blir en veldig viktig jobb for oss tillitsvalgte framover.

Dette er et arbeid Lærdal ser fram til, siden de tillitsvalgte blir møtt med respekt og samarbeider godt med bedriften.

- Jeg er veldig opptatt av indirekte lønnsarbeid. Når jeg representerer NITO i bedriften er det viktig for meg at vi skal være positivt konstruktive. Når bedriften legger fram forslag om endring, så enten støtter vi det, eller så foreslår vi et alternativ istedenfor å si nei.

- En vennlig, konstruktiv og bestemt tilnærmingen lønner seg i det lange løp. Vi ønsker å ha et ord med i laget, og da er god dialog med HR-ledelsen avgjørende, legger han til. 

Stort potensial for ytterligere vekst

Lærdal har vært i EVRY Norge i en årrekke, og jobber i dag fulltid med Privileged Access Management i enheten Security Services. Han forteller at bedriftsgruppen til NITO har vært den nest største fagforeningen i EVRY siden han ble engasjert som tillitsvalgt for ti år siden.

- Negotia er fortsatt størst i konsernet, men vi puster dem i nakken når det gjelder antall medlemmer. NITO har økt mest de siste årene, og forskjellen mellom oss har krympet betraktelig. Det er en liten motivasjon i seg selv at vi haler innpå, innrømmer han.

SigveLærdal.jpg
Bedriftsgruppeleder i EVRY Norge, Sigve Sandvik Lærdal, forteller at det aller viktigste bedriftsgruppen skal jobbe med framover er å sikre at fusjonen kommer i mål.

Lærdal forteller at rundt halvparten av de ansatte i konsernet er organisert.

- Mange tenker nok at de har det veldig fint på jobben, og ser ikke helt vitsen med å organisere seg.

Det synes han er leit.

- Det er nettopp fordi vi har mange medlemmer og har forhandlet til oss retten til medbestemmelse gjennom tariffavtalen, som gjør at vi blir hørt når viktige saker skal behandles, poengterer han.

Han mener potensialet for medlemsvekst i bedriftsgruppen er stort.

- Vi har nok potensiale til å bli dobbelt så store, slår han fast.

Synlighet gir effekt

Tidligere har den største veksten i bedriftsgruppen kommet fra nye ansatte.

- Synlighet på introduksjonsdagene har vært en unik arena for oss når det gjelder å selge budskapet vårt om NITO. Dessverre har reduserte nyansettelser gjort det vanskelig å rekruttere nye medlemmer den siste tiden, så vi har ikke sett tilsvarende vekst som det vi hadde før koronapandemien traff oss.

Han forteller at rekrutteringen fram til da har skjedd på den gode, gamle måten med stand og brosjyrer.

- Før pandemien arrangerte vi vanligvis to synlighetskampanjer hvert år her på Fornebu, i samarbeid med NITO i Telenor og NITO Oslo og Akershus. Synlighet på arbeidsplassen har utvilsomt gitt god effekt.

- Hvis noen får spørsmål om fagforeninger i EVRY, så nevner veldig mange NITO først, og det tror jeg kan ha sammenheng med synligheten NITO har hatt her, sier Lærdal.

Les: Dette kan NITOs advokater hjelpe deg med

Medlemsfordel med stor M

- Mange synes det er kjekt å få diverse giveaways fra standen vår, men jeg mener at det viktigste fokuset er den tryggheten fagforeningen skaper i arbeidssituasjonen din. Nå er jo NITO rigget så åpent at alle medlemmene har en advokat eller jurist et tastetrykk unna, og det er virkelig medlemsfordelen med stor M, sier Lærdal.

Han understreker at det er i vanskelige tider det er viktig å stå sterke sammen, sånn som nå under koronapandemien.

- Nettopp viktigheten av det har jeg virkelig sett gjennom årene jeg jobbet her, spesielt under nedbemanningsprosesser. Vi hadde for eksempel en sak der arbeidsgiver trakk saken fordi bedriften ikke hadde satt seg godt nok inn i arbeidstakerens rettigheter.

- Uten NITO hadde ikke personen berget jobben, og det motiverer meg virkelig som tillitsvalgt. At ting løser seg er veldig gøy å se.

Dessverre er det først når problemene oppstår at mange innser viktigheten av å være organisert, mener han.

- Men det aller viktigste er at ansatte har en stemme i bedriften, og det oppnår man nesten kun gjennom en tariffavtale. Det har vi nettopp fordi folk er organisert, står sterke sammen og forhandler, avslutter Lærdal.