- Det har vært en veldig hektisk periode der mange av våre medlemmer har blitt berørt. Samtidig som veldig mange ble rammet på kort tid, ble også regelverket endret underveis. Derfor har vi snudd oss raskt rundt for hjelpe så mange som mulig. 

Det forteller Farah Ali, som ble konstituert juridisk sjef i NITO midt i den hektiske perioden i mars. 

Korona ga rekordmange henvendelser

Sammen med de 21 andre advokatene i NITO har hun jobbet på spreng for å bistå medlemmene best mulig. De har blant annet besvart spørsmål fra medlemmene via NITOs hjemmeside, arrangert ukentlige live-streamer med advokatene og besvart et rekordhøyt antall direktehenvendelser fra medlemmer med behov for bistand.

- Vi har toppet nesten alle statistikker for innkommende saker. Hittil har vi mottatt 3500 saker i år, mot 4200 enkelthenvendelser i hele 2019. I mars i år hadde avdelingen vår, som nå ledes av Jan Pieter Groenhof, 818 henvendelser, forteller Ali.  

Groenhof er ny direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen og tiltrådte stillingen i august. 

- Jeg gleder meg til et godt samarbeid med Groenhof og resten av teamet. Vi forventer stor pågang framover, og sammen skal vi bistå medlemmene så godt vi kan med vår kompetanse innen lønn og arbeidsliv, sier Ali. 

JanPieter.jpg
Jan Pieter Groenhof begynte i august som direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.

Den store pågangen har ført til at det har blitt litt behandlingstid, men hastesaker blir likevel prioritert etter beste evne. 

- Dersom noe haster, så finner vi alltid en advokat. Veldig mange får svar på dagen, understreker hun.

Hva kan NITOs advokater bistå deg med?

NITO-advokatene utgjør et av landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljøer, og er eksperter på alt som angår lønn og arbeidsvilkår.

- Advokat i det private koster nesten mer enn det smaker, og mange har ikke råd til det. Nettopp derfor lønner det seg å være NITO-medlem, sier Ali.

- Veldig mange av de som tar kontakt med oss er i en vanskelig situasjon. Den tryggheten man får med en fagforening i ryggen under kaotiske tider er alfa og omega for mange. Man vet aldri når man kan trenge juridisk rådgivning, fortsetter hun.

Som NITO-medlem har du også tilgang til gratis privatrettslig førstehjelp og rabatterte timepriser hos advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. I tillegg tilbys NITOs medlemmer gratis konsultasjon hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som har spesialkompetanse på personskade, yrkesskade og sykdomssaker.

Ali forteller at henvendelsene hun og kollegaene i NITO får kan være alt fra enkle feriespørsmål, til mer kompliserte saker som må behandles i en domstol. Tre av NITOs advokater er for tiden i retten i ulike saker.

- Særlig i begynnelsen av pandemien var det veldig mye rundt permitteringer og nedbemanning.

Hun forteller at selv om det fortsatt er en del permitteringer, så har typen henvendelser snudd litt.

- Nå får vi også en del henvendelser rundt hjemmekontorordninger, karanteneregler, arbeidsreiser, reiser til gule områder, og hva man har krav på hvis bedriften går konkurs. Det har også vært en del vanlige henvendelser, som spørsmål rundt arbeidstid, pensjon, sluttavtaler og så videre.

Men heldigvis er ikke alt bare negativt, ifølge Ali.

- Vi har generelt ganske stor pågang av arbeidsavtaler som sendes inn, og det har vi også hatt under koronapandemien. Det er jo veldig hyggelig. Da går vi igjennom arbeidsavtalene, og medlemmene får full veiledning.

Les: Bedriftsgruppe i vekst

Jobber politisk 

Ali forteller at det føles veldig meningsfylt å få til gode løsninger for den enkelte, men enda mer givende er det når de kan løfte større systematiske problemer opp på et politisk nivå.

- Ofte handler det ikke om urett som begås mot en, men mot mange. I en fagforening står vi samlet, så når det samme problemet dukker opp flere steder, kan vi jobbe politisk for å få til en løsning for alle.

Farah_snakker.jpg

- I NITO står vi samlet, så når det samme problemet dukker opp flere steder, kan vi jobbe politisk for å få til en løsning for alle, sier konstituert juridisk sjef i NITO Farah Ali.

Hun forteller at de allerede har fått gjennomslag for arbeidsrettslig problematikk som de har løftet opp politisk.

- NITO har vært sentral i arbeidet med å få på plass regelendringer som medfører at arbeidsgiver som velger å påberope seg en konkurranseklausul dekker arbeidstakers lønnstap.

De arbeider også for at alle som blir permittert skal ha rett til dagpenger under permitteringen.

- Vi har nylig fått gjennomslag for at arbeidstakere fra utenfor EU-området som blir permittert, og som i utgangspunktet ville vært uten dagpengerettigheter hvis de blir sagt opp eller permittert, vil ha rett til dagpenger. Dette er en problematikk vi har jobbet aktivt med, og nå er det blitt en midlertidig endring av regelverket.

NITO arbeider videre for en varig endring i regelverket for denne gruppen.

- En annen viktig NITO-sak er muligheten til å kombinere dagpenger under arbeidsløshet med kompetanseutvikling. Her har man fått en oppmyking av regelverket under pandemien. Også her arbeider vi for videreføring eller videreutvikling av regelverket, forteller den konstituerte juridiske sjefen.

- Det at vi kan løfte opp slike problemer for å få til endringer for flere er utrolig viktig for å ha et ryddig arbeidsliv. Det viser viktigheten av å organisere seg.

Slike eksempler gjør virkelig at arbeidsdagen gir mening, og er grunnen til at vi står opp dag etter dag i en hektisk og vanskelig hverdag, avslutter hun.