- Livslang læring har aldri vært viktigere, og dette samarbeidet vil gi våre medlemmer mange spennende muligheter for kompetanseheving, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO. Trond-Markussen-NT-02050.jpg

De tre organisasjonene har til sammen rundt 25.000 medlemmer knyttet til bygg, anlegg og eiendomsmarkedet (BAE). 

Jobber tett sammen

- Våre respektive medlemmer jobber tett sammen i prosjekter primært på rådgiversiden, men også på byggherre- og entreprenørsiden. Det er derfor naturlig at medlemmene og nettverk i organisasjonene får det samme etterutdanningstilbudet, sier Markussen. 

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er den største landbaserte næringen med over 350.000 ansatte. Næringen er også en av landets eldste næringer, men er i stadig utvikling, særlig innenfor bærekraft og digitalisering. 

Eksempler på fagområder det tilbys kurs: 

  • Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg 
  • Byggherreforskriften - i et nøtteskall 
  • Byggeledelse - NS 8403 
  • Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere (1/2 dag) 
  • Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige 
  • Samspillkontraktene - Utvikling, anskaffelser og gjennomføring 
  • Legionelladagen 2021 
  • En innføring i prosjekteringsledelse 
  • Støt og vibrasjoner - dimensjonering av bygninger 

Medlemmene melder seg på via sin organisasjon.

Kurstilbudet

Medlemmene i organisasjonene får kursene for en lavere pris enn om de som ikke er medlem i noen av organisasjonene.