Markussen ber derfor medlemmene om tips.

 - NITO vurderer fortløpende hvordan prisøkningen kan kompenseres og hvordan vi kan få gjennomslag for våre synspunkter. Vi følger derfor nøye med, sier NITO-presidenten.  

Han mener utfordringen er å finne tiltak som treffer, og at det velges tiltak som ikke belønner de som ikke er berørt eller ikke har behov for støtte. Det er også viktig at eventuelle tiltak ikke fører til økt bruk av kraft og på den måten drive prisene ytterligere oppover.   

NITO er tett på ballen 

NITO har flere ganger vært i dialog med regjeringen og sentrale politikere.

- Vi gir klart uttrykk for at det er behov for tiltak som reduserer strømprisene. NITO har også i samarbeid med andre organisasjoner uttrykt dette.  Regjeringen er imøtekommende, men utfordringen er å finne de rette tiltakene, sier Markussen.

- Mer langsiktig er det viktig for NITO at Norge og norske virksomheter har tilgang til tilstrekkelige kraftressurser, fortsetter han.

NITO-presidenten oppfordrer derfor medlemmene til å dele historier som kan benyttes i møter med andre organisasjoner og politikere.  

- Gi oss tilbakemelding om du kjenner til noen virksomheter som har kommet i problemer på grunn av de økte strømprisene, sier Markussen. 

Strøm var tema på NITO kongressen  

NITO har nettopp hatt kongress og vedtatt politikk for de neste tre årene. Her er tiltak mot høye strømpriser sentralt, for eksempel gjennom politikk for utenlandskabler, eierskap, skattlegging og investeringer:   

  • Landets vannkraftressurser skal være i offentlig eie og forvaltes til beste for fellesskapet og storsamfunnet.   
  • De offentlige eierne må gjennom et aktivt eierskap bruke sin innflytelse til å sikre kontinuerlig oppgradering, modernisering og utbygging av vannkraftforsyningen. 
  • Det er nødvendig med en forsterking av vedlikeholdet på nettet, raskere takt på utskifting til nytt utstyr og oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.   
  • Alle utenlandsforbindelser skal eies, driftes og reguleres av Statnett.   
  • Konsekvensen av kablene bør erfares og evalueres før det eventuelt gis konsesjon til nye utenlandskabler.   

Foreløpig utsatt  

Når det gjelder nettleiemodell er det viktig for NITO at en ny nettleiemodell bør jevne ut forbruket og redusere belastningen på nettet i visse perioder.  

- Vi registrerer at ny nettleiemodell er foreløpig utsatt. Vi tar gjerne imot synspunkter på hva du mener NITO bør mene om en nettleiemodell. 

NITO har også gitt innspill til en rekke høringer som er sentrale for denne problemstillingen. NITOs høringssvar om funksjonelt skille og skattlegging finner du her:

Høringssvar - Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

Høringssvar - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk