Beate Dagslet web.JPGSnart er det juleferie, og det er mange arbeidstakere som skal ta ut feriedager før året er omme. Mange lurer på hvor mye ferie man har igjen og om det er mulig å overføre feriedager til neste år.

Arbeidsgiver må ta ansvar  

Beate Sire Dagslet (bildet), advokat i NITO, forteller at ferie er en av rettighetene du har som arbeidstaker.

- Arbeidsgiver er forpliktet til å påse at ansatte avvikler den lovpålagte ferien på 25 virkedager (fire uker og en dag) i året som ferieloven gir oss, sier Dagslet. Virkedager er alle dager med unntak av søndag og helligdager.

Hun sier at mange arbeidstakere i tillegg har fire dager avtalefestet ferie, som utgjør den femte ferieuken.

Overføring av ferie til neste år

- Koronapandemien har kanskje bidratt til at flere har feriedager til overs på slutten av året, da mange har måttet endret sine ferieplaner.

Ferieloven sier at du kan avtale å overføre inntil tolv virkedager ferie til neste år (to uker).

- Vær obs på at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut feriedager utover dette. Hvis du har avtalt å ta ut ferie nå på slutten av året og planene blir kansellert på grunn av smittesituasjonen, kan arbeidsgiver kreve at du tar ut ferien likevel.

- Dere kan også bli enige om en annen løsning, som at du jobber og overfører ferien til et bedre tidspunkt som passer for deg.

Hun understreker at dersom ferieplaner blir kansellert på grunn av sykdom, enten at du ble syk før ferien eller i selve ferien, må det dokumenteres med en legeerklæring slik at du får utsatt/overført feriedagene dine.

- Dersom du blir syk rett før ferie, må arbeidsgiver få beskjed senest siste arbeidsdag før ferien. Blir du syk underveis i ferien, må arbeidsgiver få beskjed så fort du er tilbake i jobb.

Pass på å ta ut ferien du har krav på

Dersom du i 2021 verken har fått avviklet alle feriedagene eller har inngått skriftlig avtale med arbeidsgiver om å overføre de gjenværende dagene, skal feriedagene automatisk overføres til neste år.

- Jeg vet om tilfeller der arbeidsgiver har strøket feriedager arbeidstaker ikke har tatt ut før året er omme. Det er ikke lov, sier Dagslet og legger til:

- Grunnen er at vi trekkes i lønn for ferie og får utbetalt feriepenger som kompensasjon for lønnsbortfallet. Dersom du jobber istedenfor å ta ferie og feriedagene strykes, jobber du gratis og uten lønn.

- Noen lurer på om det er mulig å få utbetalt lønn for feriedager som ikke er avviklet. Det er kun mulig ved avslutning av et arbeidsforhold, avslutter Dagslet.

Er du NITO-medlem og har opplevd at arbeidsgiver stryker feriedagene dine? Ta kontakt med advokatene i NITO. De kan vurdere saken og bistå deg overfor arbeidsgiver.

Ikke glem å overføre ferie

Når er reisetid arbeidstid?

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)