Sommeren står for hell for de to NTNU-studentene og NITO-medlemmene Fredrik Daving og Nikolai Molvik. På flere måter enn én. For de er nå godt på vei ut av det de selv mener er den kuleste sommerjobben det går an å oppdrive, summer intern hos Statnett.

- De er en stor og profilert bedrift med mange muligheter for sivilingeniører og ingeniører innen elkraft, IKT og bygg. Derfor er det ganske stas å kunne si at man har hatt sommerjobb nettopp her, sier Daving.

- Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Helt klart en viktig organisasjon med mye ansvar, så det har ikke vært mangel på kule oppgaver, legger Molvik til.

Tverrfaglig arbeid med mye ansvar

Daving, som studerer energi og miljø med retning energi og prosessteknikk, og Molvik, som studerer kybernetikk og robotikk forteller at de har vært i arbeid fra dag én. Gjennom å delta i FRIDA-prosjektet har 26-åringene fått satt teori ut i praksis. Selvstendig tenkning og frihet under ansvar.

- Vårt prosjekt har sin bakgrunn i hvordan man driver vedlikehold på effektbrytere på strømnettet. Effektbrytere har to funksjoner: De skal slå ut strømmen om det oppdages en (farlig) feil, eller om det ikke skal være noe strøm i en del av nettet, forklarer Daving og fortsetter:

- Slik det er nå, drives vedlikehold av disse effektbryterne nå kalenderbasert, "om tre år trenger vi vedlikehold". Men siden disse slites ut etter hvert som de slår ut strømmen, er det et større behov for å se innsikt i aktivitetene.

Det Molvik og Daving har jobbet med i løpet av sommeren skal lette nettopp disse oppgavene gjennom et nytt analyseverktøy for Statnetts analytikere.

- Vi har laga ei nettside som henter inn masse data fra både sensorer og rapporter. Systemet bak nettsiden behandler dataene og presenterer dem for brukeren. Enkelt, greit og veldig oversiktlig, sier Molvik stolt.

Statnett koder foto privat.jpg
Det har blitt skrevet mange linjer kode i løpet av sommeren. (Foto: Privat)

Morgendagens ingeniører

Skal vi lykkes med å utvikle og ta i bruk ny grønn teknologi, trenger vi mange flere ingeniører i årene framover. Hele verden må omstille seg, og det er stadig behov for bedre og mer effektiv teknologi enn det vi har i dag.

Molvik og Daving mener derfor at man står trygt i å utdanne seg innenfor ingeniør- og teknologifagene.

- Ingeniører og teknologer er sentrale i denne omstillinga vi står midt oppe i. Uansett hvilken gren du lander på, spiller du en viktig rolle, sier de.

Gunnar Romsaas, senior kommunikasjonsrådgiver i Statnett (bildet), forteller at de i løpet av sommeren har jobbet med 80 sommervikarer fra alle mulige fagfelt.

- Vi har sommervikarer til å utføre mange og ulike oppgaver, over hele landet, innen alt fra forskning og utvikling til traséplanlegging, transformatorer og operativ drift, for å nevne noe. Statnett er mangslungent, og det er mange ulike oppgaver å ta av, forklarer Romsaas.

imagejuytr.png

Statnett har i tillegg et sommerprosjekt som heter KUBE. Her får studentene et konkret oppdrag de skal løse i løpet av sommermånedene, som presenteres for ledelsen når sommeren er over.

- Sommervikarene og KUBE-studentene tilfører masse energi, pågangsmot, kompetanse og nye løsninger. Samtidig gir sommerjobb hos oss studentene muligheten til å bruke og utvikle kompetansen sin innen et relevant fagfelt, som blir nyttig i videre studier og senere i arbeidslivet. Her er det altså gjensidig nytte, avslutter Romsaas.