gutt pc listefoto foto Tom Haga.jpg

49 prosent av befolkningen følger ikke ekspertenes råd for bruk av passord på datamaskin, smarttelefon og annen teknologi knyttet til internett. 

Unge er ekstra utsatt

Blant unge (15-29 år) er tilsvarende tall 62 prosent. Nesten to av tre unge er derfor ekstra utsatt for hacking og data på avveie.

- Dette er svært bekymringsfullt og viser hvorfor det bør mer teknologi inn i skolen, sier NITO-president Trond Markussen.

- Dataangrepet mot Nortura i desember kostet bedriften omtrent 36 millioner kroner. Det skal ikke mye til for at slike hendelser skjer igjen, i hvert fall ikke hvis IT-sikkerhet ikke blir tatt på alvor, fortsetter Markussen.

- Norske bedrifter må sikre at de ansatte har god nok opplæring og regler for datasikkerhet. Unge benytter mobilen stadig mer og er til stede på utallige plattformer. Hvis vi ikke snur trenden, vil datainformasjon hos unge komme på avveie.

Sju gode råd

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Alle våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Harald Stavn NITO 3.jpgSjansen er stor for at du vil oppleve falske nyheter, svindel, passord på avveie, forsøk på sosial manipulasjon eller løsepengevirus på et eller annet tidspunkt. Da er det viktig å ha kunnskap om digital førstehjelp.

Hva du gjør når du rammes er viktig for å begrense skadevirkningene av den uønskede hendelsen, eller dataangrepet?

- Hverdagen er tilbake, men mange er fortsatt er det mange som er på hjemmekontor. Pandemien har gjort hackerne flinkere til såkalte phishing-angrep og vi er spesielt utsatt for dette når man ikke er i lokaler med sine kollegaer, sier Harald Stavn, NITO-medlem og IKT-ekspert.

Dette er phishing

Phishing er en type dataangrep hackere bruker for å lure offeret til å gi fra seg sensitiv informasjon. Et phishing-angrep kan for eksempel være en e-post hvor avsender fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank. Offeret lures videre til å åpne et vedlegg eller klikke seg inn på en falsk nettside.

Kilde: telenor.no

Her er Stavns råd for å minske risikoen for å bli utsatt:

  1. Sjekk med arbeidsgiver: Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har mistanke om phishing-angrep?
  2. Ta kontakt med avsender dersom du får en e-post med vedlegg du ikke forventer
  3. Bruk ikke samme PC privat som du gjør på jobb
  4. Bruk sterke, unike passord og skift ofte
  5. Tenk før du trykker på lenker du får tilsendt
  6. Gi aldri ut personlig informasjon
  7. Hold PC-en oppdatert

Se flere råd for bedre IT-sikkerhet på hjemmekontoret

Bli med på Nasjonal sikkerhetsmåned

NITO støtter Nasjonal sikkerhetsmåned, en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle.

Bak kampanjen står det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan. Bedriftene tilbys en rekke ressurser i denne sammenheng, blant annet kurs og foredrag.

Sammen med næringsliv, myndigheter og det offentlige skal sikkerhetsmåneden bidra til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge.

ID-tyveri: åtte faresignaler + åtte grep