En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Skatteetaten og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) viser at 3,6 prosent av de spurte oppgir å ha fått misbrukt sin identitet de to siste årene. Det betyr at de siste to årene har mer enn 100.000 nordmenn opplevd ID-tyveri. Folk mellom 45 og 59 år og de under 30 år viser seg å være mest utsatt.

NITO-medlemmer som har forsikring hos Tryg skal vite at det da er hjelp å få.

Åtte faresignaler for ID-tyveri

 1. Du mottar regninger for produkter du selv ikke har bestilt
 2. Faktura for kredittkort inneholder ukjente transaksjoner
 3. Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om det
 4. Du mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert det
 5. Du mottar varsel om adresseendring
 6. Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført
 7. Kontroller nøye hvis du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.
 8. Kontroller kontoutskrifter fra dine bankkonti, og si fra til banken om det er ukjente transaksjoner
Profesjonell bistand ved identitetstyveri

Vet du hva du skal gjøre hvis du blir utsatt for eller mistenker at noen misbruker din identitet? Identitetstyveri er en voksende form for kriminalitet som sjelden blir prioritert av myndighetene. Bevisbyrden ligger på den som er utsatt for identitetstyveriet og det kan være svært tidkrevende å rydde opp selv.

Har du en forsikring hos Tryg får du tilgang på en rekke unike fordeler blant annet Tryg ID. Her får du hjelp til å begrense og rydde opp i de økonomiske forpliktelsene noen har gjort i ditt navn.

Tryg ID vil blant annet kontakte kreditorer og avvise urettmessige krav. Du kan også få hjelp til å fjerne falske profiler, informasjon eller bilder som har kommet på avveie i sosiale medier.

– Det lønner seg å ha noen som tar ditt parti.

Mer om Tryg ID

Espen Opedal web.JPGNITO-medlemmer som opplever ID-tyveri får i slike tilfeller hjelp av Tryg ID. Dette gjelder de som har NITO Innboforsikring eller èn privat skadeforsikring hos Tryg.

- En ID-tyv (identitets-tyv) sniker seg innpå deg og kan snu livet ditt opp ned, uten at du merker det før etter dager og uker. Tradisjonelt handlet ID-tyveri om å misbruke stjålet post. Nå ser vi at e-postsvindel og kapring av dine sosiale profiler på nett brer om seg, sier leder for Tryg i Norge, Espen Opedal (bildet over).

Åtte grep for å hindre at andre tar dine personopplysninger

 1. IDTyveri foto GettyImagesOppgi kun personlige opplysninger til selskap du har tiltro til
 2. Sørg for at personnummeret ditt aldri er tilgjengelig på internett, for eksempel oppgi aldri personnummer på en CV
 3. Hold bank-/kredittkort og personlig kode adskilt
 4. Makuler eller riv i stykker papirer og kort med sensitive personopplysninger før du kaster det
 5. Tøm postkassen din daglig og sørg for at den har lås
 6. Vær forsiktig med å dele personlige opplysninger på sosiale medier
 7. Sørg for å sikre datamaskin og telefon med oppdaterte sikkerhetssystemer, slik blir det vanskeligere for tyver å misbruke personnummeret
 8. Vurder å sette en sperre for kredittsjekk slik at ikke andre kan ta opp lån i ditt navn

ID-tyveri øker i antall og omfang

Tryg ID ordner opp

Tryg ID bidrar til å få livet ditt på skinner igjen. Tryg ID er en tjeneste som kan spare deg for mange titalls timer med etterarbeid når et identitetstyveri har blitt oppdaget.

ID-tyvene kan ha brukt din identitet til å handle varer i ditt navn eller til å ta opp lån. Når regningen kommer til deg, blir det ofte fortvilende og svært tidkrevende å ordne opp. Tryg ID kontakter også kredittselskaper, kreditorer og avviser urettmessige krav og kan hjelpe deg med å anmelde saken.

- Vi får nærmere 40 henvendelser i måneden fra kunder som lurer på om de er ID-svindlet, sier Opedal.

30 prosent rabatt på forsikring

Få god forsikring til god pris. Allerede fra første private skadeforsikring får du 30 prosent rabatt på ordinær pris hos Tryg, og flere gode fordeler som:

 • Ti timer gratis psykolog ved personlig krise
 • Profesjonell bistand ved ID-tyveri
 • Byggeteknisk rådgivning

30 prosent på ordinær pris på private skadeforsikringer

ID-svindel berører drøyt fire prosent av den voksne befolkningen i Norge. Ikke alle rapporterer svindelen og prøver heller å ordne opp selv. - De reelle tallene for nordmenn som blir utsatt for ID-svindel er garantert mye høyere, sier Opedal.

- Noen saker er enkle å løse, mens andre tar lengre tid. Det er fortvilende å bli utsatt for «usynlige» tyver som stjeler identiteten din. Du kan da lett havne i problemer med kredittkortselskap og andre som mener du har kjøpt tjenester av dem, sier Opedal.

Enkle grep som hjelper deg

- Helt sikker på å unngå tyveri fra postkassen er det vanskelig å bli, men en enkel lås reduserer risikoen, forteller Opedal.

- På nett er det lett å si at man skal være årvåken, men det er vanskelig å vite for eksempel hva som er trygge lenker. Vær ekstra på vakt når du får e-post som forteller at du har vunnet store premiesummer eller som forteller om arv.

- Ta kontakt med politiet om du har mistanke om at noen har stjålet identiteten din, sier Opedal. - Anmeld saken. Vi i Tryg står klare til å hjelpe deg.

Sikkerhetsmåneden

Oktober er den årlige sikkerhetsmåneden med ekstra fokus på sikkerhet rundt databruk. Det gis blant annet et tilbud til små bedrifter om en gratis sikkerhetspakke: 
Nasjonal sikkerhetsmåned: God på nettvett?

Fordeler med NITO Innboforsikring

Forsikringen er tilpasset NITO-medlemmer og har Trygs beste dekninger og forsikringsvilkår til en meget gunstig pris.

Kjøp NITO Innboforsikring

Kjøp NITO Innboforsikring - student

Det lønner seg med gode medlemsfordeler når store verdier står på spill.

Kilde: Idtyveri.info, Norsk senter for informasjonssikring og Tryg Forsikring