håndtrykk liste.jpg
Hilde-Marie Martinsen (NHO) og Tom Helmer Christoffersen (NITO).

-  Funksjonærbegrepet er nå fjernet og vi har lagt til rette for reelle lokale forhandlinger framover. Det er to viktige seiere for oss, sier leder for tariffutvalg NITO Privat Tom Helmer Christoffersen.

Tariffavtaleutvikling skjer ikke i den enkelte forhandling. For to år siden endte NITO Privat med å legge bort sine forberedte krav og valgte i stedet å legge fram kun ett krav om å fjerne funksjonærbegrepet.

Resultatet den gangen var et utvalgsarbeid sammen med NHO fram mot i år. Det har ført fram til at funksjonærbegrepet etter nattens mekling nå fjernes fra overenskomsten.  

- Dette er en viktig seier for oss. Det har vært, og er avgjørende for NITO å kunne forhandle for alle våre medlemmer, sier Christoffersen.  

Lagt til rette for reelle forhandlinger  

NITO og NHO skal engasjere et uavhengig forskningsinstitutt til å foreta en undersøkelse som kan gi et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan dagens lokale forhandlinger fungerer. De skal også innhente erfaringer fra de tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene om dette.   

- Mange tillitsvalgte melder tilbake til NITO at de sliter med reelle forhandlinger ute i sine bedrifter så dette blir et viktig arbeid framover, forteller Christoffersen.   

- Intensjonen er at dette arbeidet gir eventuelle endringer i overenskomsten med NHO i 2024, legger han til.

Reisetid skal utredes  

I tillegg er NITO og NHO enige om at det settes ned en partssammensatt arbeidsgruppe som kartlegger hvordan virksomhetene praktiserer reiser i bedriftens tjeneste.

Dette skal oppsummeres i en rapport og arbeidsgruppen vil gi innspill til tariffpartene om eventuelle endringer i overenskomsten før oppgjøret i 2024.  

- Vi vet at reise på egen tid er utbredt blant NITOs medlemmer. Kompensasjonen for dette er ulik og det er viktig å innhente kunnskap om dette for at vi kan argumentere for endringer av bestemmelsen.

- Dette har vært en særdeles krevende mekling, men vi har utviklet overenskomsten vår i riktig retning, avslutter Christoffersen.  

Les mer om forhandlingsløsningen i NITO-overenskomsten på riksmekleren.no.