blobid0.jpg
Yngve Sjølset, tariffutvalgsleder i NITO Privat.

I NITOs behovsundersøkelse fra 2024, som blir gjennomført blant arbeidsgiverne, sier over halvparten av arbeidsgiverne at de har et stort behov for ingeniører og at de synes det er vanskelig å rekruttere ingeniører og teknologer.

– Arbeidsgiverne må kjenne sin besøkelsestid og betale for å beholde og rekruttere de beste hodene for framtida. Høy etterspørsel og et økende kompetansebehov ute i bedriftene gir oss et godt grunnlag foran forhandlingene, sier Sjølset.

Gode lokale forhandlinger

NITOs medlemmer i privat sektor har gjennom flere år diskutert begrensningene frontfaget legger på de lokale forhandlingene. Etter meklingsresultatet med NHO i 2022 forventer Sjølset gode lokale forhandlinger.

– Nye tall viser rekordoverskudd i næringslivet på fastlandet. Gjennom lokale forhandlinger kan vi ta hensyn til den enkelte bedrift og sikre gode rammevilkår for både bedriften og våre medlemmers økonomi.

Forhandling om overenskomst

NITO forhandler ikke om lønn i de sentrale forhandlingene med NHO. Dette gjøres i den enkelte virksomhet. Derfor understreker Sjølset viktigheten av reelle lokale forhandlinger mellom partene.

– Vi skal bidra til at rammen for gode lokale forhandlinger er der gjennom overenskomsten. Jeg har høye forventninger og en god følelse på årets lokale forhandlinger, sier Sjølset.

På sentralt nivå skal NITO Privat forhandle med NHO og Virke om endringer i overenskomsten. De viktigste sakene i forhandlingene med NHO blir oppfølgning av meklingsresultatet om reelle lokale forhandlinger og tvistemekanismen.

– I tillegg vil NITO Privat vurdere hvordan det pågående utvalgsarbeidet om reisetid og kompensasjon skal følges opp, forklarer Sjølset.

– Vi skal stå på kravene. Det er ikke tvil om det kan bli noen krevende runder framover, men overenskomstene er tross alt det viktigste verktøy for lokale tillitsvalgte, avslutter Sjølset.

Se også:

Se når vi forhandler lønn for deg

- Klare for streik

NITO Kommune: Sterk lønnsvekst er nødvendig