kristian botnen listefoto.jpg

De sentrale partene har kommet til enighet om nye særavtaler for reiser innenlands og utenlands. Det er foretatt tekstlige endringer i avtalene i tillegg til regulering av en del satser.

- Det er svært gledelig at vi endelig har fått gjennomslag for at reisetiden på utenlandsreiser skal kompenseres tilsvarende som reiser innenlands, sier Kristian Botnen (bildet), leder av tariffutvalget stat.

Tidligere var det slik at man bare fikk kompensert halve tiden ved reiser utenlands, mens man på reiser innenlands ble kompensert time for time.

- Endelig er dette nå likestilt. 

En grønnere avtale

- Det er også veldig positivt at vi har fått gjennomslag for kravet om at også miljøhensyn må være med i vurderingen knyttet til reisevalg, sier Botnen.

Tidligere var det kun økonomiske hensyn som skulle vurderes ved valg av reisemåte. Nå skal det gjøres en samlet vurdering knyttet til hurtighet, kostnad og miljø. Det er også kommet inn en tekst i begge avtalene at man ut fra klimahensyn skal vurdere nødvendigheten av en reise før den foretas.     

Ingen endringer i kilometergodtgjørelsen

Satsene for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil er dessverre ikke endret.

- Dette er svært skuffende. Mange av våre medlemmer er avhengig av å bruke egen bil i arbeidet, og statens satser brukes for mange arbeidstakere også utenfor staten, uttaler Botnen.

- Vi får hvert år svært mange tilbakemeldinger fra våre medlemmer, som er veldig tydelige på at satsene for kilometergodtgjørelse ikke dekker de kostnader det har å stille egen bil til disposisjon for å utføre en jobb for arbeidsgiver.

Partene er derimot enige om at de i god tid før avtalens utløp skal foreta en helhetlig gjennomgang av godtgjørelsen for bruk av bil.

- Vi vil fortsette å ha fokus på nødvendigheten av satsheving inn i dette arbeidet, lover Botnen.

Les også: 

Når er reisetid arbeidstid?

Ny EFTA-uttalelse: Reisetid er arbeidstid