Innlegg av Trond Markussen, president i NITO

Trond-Markussen.jpg

Pandemien har endret jobbhverdagen. Arbeidstakere som utfører jobben sin på et kontor, vil ofte eller innimellom jobbe hjemmefra heretter.

Det er mye bra med hjemmekontor. Mye tid er spart når man ikke trenger å transportere seg lengre enn til andre siden av boligen. For småbarnsforeldre er tiden dyrebar. Mindre tid brukt til transport kan gi mindre stress og mer tid med barna. Hjemmekontor betyr for mange mer ro til å uføre oppgaver som krever konsentrasjon. De med behov for mye alenetid ser hjemmekontoret som en velsignelse.

Men hyppig fravær fra kontoret kan ha sin pris. En undersøkelse blant våre medlemmer viser at kvinner i større grad enn menn vil benytte seg av hjemmekontor framover. Er det et lurt valg, og hva bør en være obs på?

Den uformelle kommunikasjonen på en arbeidsplass er viktig. Beslutninger tas ikke bare i møter. Medvirkning og påvirkning kan like godt skje ved en samtale i lunsjen eller over kaffen, som i formelle fora.

Fysiske møter styrker relasjoner

Relasjoner mellom kollegaer styrkes når man møtes. Den som har et godt nettverk og er aktiv sosiale og faglig på arbeidsplassen kan ha stor nytte av det, også når arbeidsoppgaver og ansvar fordeles.

Hybridmøter er et nyord i arbeidslivet og viser til møter der noen av deltakerne deltar digitalt. Erfaringen er ofte at de som ikke sitter i rommet, lett faller utenfor samtalen. Særlig i kreative prosesser kan det være produktivt at ordet løper fritt. De som deltar digital har vanskelig for å komme til.

Kroppsspråk og ansiktsmimikk er like viktige kommunikasjonsverktøy som språk og stemme. Dermed kan de som deltar digitalt ha mindre innflytelse i møtet.

Kan skape ulikhet

Det er en viktig lederoppgave å finne gode måter å motivere og lede medarbeidere som tidvis jobber hjemme. Men man kommer ikke bort fra at de uformelle møtene og småpraten har betydning for relasjoner, fordeling av oppgaver og innflytelse.

Om det blir slik at kvinner i større grad enn menn velger å jobbe hjemmefra, kan det føre til ulike muligheter på arbeidsplassen. Hvis mennene er synlige og til stede, vil de i større grad kunne få de mest spennende oppgavene, mer makt og mer innflytelse. Det er bekymringsverdig og verken kvinnene eller arbeidsplassen er tjent med et slikt utfall.

Innlegget er opprinnelig publisert i Dagsavisen 3. mars 2022. 

Vi trenger flere kvinnelige ingeniører