For få jenter velger å utdanne seg innen realfag og teknologi. Samtidig er det stadig større mangel på ingeniører i Norge. NITO mener dette er helt uholdbart. 

Innen alt fra datasikkerhet til klimaendringer trenger vi alle de skarpe hodene vi kan få. 

Trond teknisk museum.jpg- Kvinner og menn kan ha unike perspektiver på problemløsing og problemforståelse. Derfor er jeg sikker på at det blir mer innovasjon og mer verdiskaping om begge kjønn jobber med teknologi, aller helst sammen på samme arbeidsplass, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.  

Mange spennende muligheter

NITO arbeider for å få flere kvinner til å velge utdanning og karriere innen ingeniørfag. En ingeniørutdanning kan brukes til så mye spennende som vil påvirke hele samfunnet.  

- For jenter som liker å løse problemer, tenke systematisk, er opptatt av miljø og framtidsrettet teknologi er ingeniørfag et bra valg. Nå er det skrikende behov for ingeniører i alle sektorer, så de som velger denne utdanning har stor trygghet for å få jobb, sier Markussen.   

NITO gratulerer alle kvinnelige medlemmer med kvinnedagen 8. mars!