markering mot krig tariffkonferansen 2022.JPG

- Det foregår en krig i hjertet av Europa. Putin-regimet har invadert Ukraina, russernes broderfolk, og bomber det. Bildene vi ser fra Ukraina, og fortellingene vi hører fra ofrene som flykter fra bombene, er hjerteskjærende og helt uvirkelig. 

NITO-president Trond Markussen benyttet anledningen til å kommentere den spesielle situasjonen som Europa er i da han 15. mars åpnet NITOs sentrale tariffkonferanser. 

Putin er ansvarlig

- Putin er redd for at demokratiutviklingen i Ukraina skal spre seg til Russland. Demokrati er diktatorens største frykt. Putin og hans lakeier er ene og alene ansvarlig for denne krigen, sa Markussen.

Stopp krigen! - Fagforeninger for fred

Vi må hjelpe

Millioner av mennesker er på flukt og trenger et sted å komme til. Regjeringen har forberedt Norge på å ta imot tusenvis av flyktninger. 

NITO har bevilget 200.000 kroner i støtte til ofrene for krigen:

  • 100.000 kroner i humanitær bistand gjennom Flyktningehjelpen
  • 100.000 kroner til solidaritetsfondet til Ukrainske fagforeninger i offentlig sektor

Les saken: NITO gir 200.000 kroner til Ukraina

Markussen minner om at NITO også har medlemmer fra Russland og at mange har arbeidskolleger som ikke har noe med krigen å gjøre. - Dem skal vi fortsatt omgås med på en ordentlig måte.

Det som skjer i Ukraina påvirker Norges økonomi og arbeidsmarked. Norge tjener på høye olje- og gasspriser, men usikkerheten rundt energi- og andre råvareforsyninger fra Russland preger allerede politikk og økonomi globalt.

Norske bedrifter som har virksomhet i Russland og Ukraina rammes av krigen. Markussen trakk fram Jotun og Yara som eksempler.

- Vi kjenner ikke konsekvensene av den enorme flyktningestrømmen. Men vi vet at Europa er forandret for alltid.

NITOs tariffkonferanse markerte den internasjonale fagbevegelsens verdensomspennende dag for solidaritet med Ukraina. - Arbeidstakere i offentlig sektor i Ukraina jobber hardt for å holde offentlige tjenester i funksjon under krigshandlingene, og støtte i form av solidaritetsmeldinger har også en verdi, sier NITOs president.

Vil du støtte arbeidet?

Hvis du ønsker å støtte de Ukrainske fagforeningene økonomisk er det mulig:

Gi økonomisk støtte

solidaritet med ukraina.JPG