nitostudentene.jpg
Fra venstre: Fatima Nawafly, Farhad Safdari, Hazem abo Mustafa, Farshid Jalili, Anyada Jørgensen, Mohammed Almaani og Reza Ahmadi.

I 2002 ble NITO Studentene stiftet, og i år markeres 20-årsdagen på flere studiesteder rundt om i landet. Det er omtrent 13.000 studentmedlemmer i NITO som er representert på 24 studiesteder.

NITO Studentene jobber for interessene til teknologi- og ingeniørstudenter på bachelor- og masternivå, og er med på å påvirke studentenes studiehverdag.

Om NITO Studentene

- Studentene er framtida

Trond Markussen, president i NITO, påpeker at studentene er viktige medlemmer i Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. 

- Studentmedlemmene i NITO er byggesteinen i organisasjonen. De skal være med på å forme NITO og sørge for at trepartssamarbeidet står sterkere i framtida, sier Markussen. 

- Studentene er også med på å utvikle nye teknologiske og bærekraftige løsninger som vil være avgjørende dersom vi skal nå FNs klimamål, legger han til.

Medlemsfordeler: Derfor bør du bli studentmedlem i NITO

trond.jpg
Trond Markussen gratulerer NITO Studentene med 20-årsjubileet.

Gode muligheter senere i arbeidslivet

Han forteller videre at NITO Studentene er en viktig støttespiller i studiehverdagen og hjelper til med å bli bedre rustet i arbeidslivet.

- Som studentmedlem får du muligheten til personlig utvikling og tilgang til et stort nettverk. Å engasjere seg ved siden av studiene gjør deg mer attraktiv for kommende arbeidsgivere.

Få CV- og søknadsevaluering

I uke 13 markeres 20-årsjubileet på flere studiesteder med kaker og ballonger.

FOLK.jpg
Studenter på NTNU Gjøvik.
KAKE.jpg
Kake til studentene på NMBU.