Marianne_liste.jpg
NITO-advokat Marianne Kjellsen.

- Planlegger du flere i familien? Hvordan er helsen din? Er du fagorganisert? Dette er spørsmål som dessverre dukker opp på jobbintervju, sier Marianne Kjellsen.

Hun er advokat i NITO og kjenner regelverket som regulerer intervjusituasjonen godt.

Ingen plikt

En ny undersøkelse NITO har gjennomført viser at 15,5 prosent av de spurte kvinnene hadde fått spørsmål om de planla å få barn på jobbintervjuet. 3,9 prosent av mennene hadde fått spørsmål om det samme.

Kjellsen påpeker at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om slik informasjon, og du har derfor ingen plikt til å gi det.

- Hvis man holder tilbake informasjon, kan man kanskje føle seg uærlig overfor en potensiell ny arbeidsgiver, sier hun og legger til:

- En annen måte å se det på er at ved å ikke gi arbeidsgiver informasjon om at du planlegger barn, skåner arbeidsgiver fra å gjøre noe ulovlig. Det er ikke lov å spørre om eller legge vekt på graviditet og familieplanlegging når man skal ansette.

Samme undersøkelse viser at 6,6 prosent av respondentene ble spurt om de var organisert i en fagforening. 8,8 prosent ble spurt om sin helsemessige situasjon.

- Dette er ikke greit. Alle seriøse bedrifter bør unngå å stille slike spørsmål, sier Kjellsen.

Dette kan ikke arbeidsgiver spørre om på jobbintervju:
 • Helse
 • Graviditet
 • Familieplanlegging
 • Adopsjon
 • Medlemskap i fagforening
 • Politisk syn
 • Seksuell orientering
 • Samlivsform
 • Etnisitet
 • Nasjonal opprinnelse
 • Avstamning
 • Religion eller livssyn

- Ikke alltid i verste mening

Ifølge Kjellsen er det arbeidsgivers oppgave å vurdere kandidaters kompetanse og hvem de anser som best kvalifisert. Hun påpeker at mange arbeidsgivere ikke er klare over alle lover og regler.

- Mange arbeidsgivere ansetter sjelden og vet ikke at det er ulovlig å innhente opplysninger om søkers helse eller planer om å få barn.

- Jeg anbefaler alle arbeidsgivere å bli mer bevisste på dette. Ikke bare bryter du som arbeidsgiver loven ved å stille slike spørsmål, men det gir heller ikke kandidaten et godt inntrykk. I dagens stramme arbeidsmarked kan det bety at arbeidsgiver mister gode kandidater.

Likestillingslov kan forhindre brudd

I 2020 kom en ny lovbestemmelse i likestilling- og diskrimineringsloven som pålegger arbeidsgivere å fremme likestilling og hindre diskriminering.

- Arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer, eller 20 ansatte hvis tillitsvalgte krever det, har nå en konkretisert aktivitetsplikt. Det innebærer blant annet at de skal undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling i virksomheten.

- Forhåpentligvis vil denne plikten føre til en bevisstgjøring hos mange arbeidsgivere, ved for eksempel gjennomføring av intervju, avslutter Kjellsen.

Ta grep om din karriere: Vi hjelper deg på veien til ny jobb

Hvordan får du jobben? Sju tips til deg som søker jobb

Din første jobb – bli klar for arbeidslivet