Digitaliseringsprosesser og kunstig intelligens stiller nye krav til kombinasjoner av kompetanser og personlighet i en verden der endringer skjer raskt. Stillinger raderes bort og nye kommer til.

- I takt med denne endringen, må du i større grad en tidligere ta ansvar for deg og din egen framtid, sier karriererådgiver Vigdis Lamberg fra Karriereakademiet (bildet).

Vigdis Lamberg 2020.jpg

Nå har hun sju tips til deg som søker jobb, tenker på å bytte jobb eller er i en situasjon som krever at du må tenke på å finne deg en ny jobb.

1. Start jobbsøket snarest

Seilere bruker begrepet styrefart. Det må være en gitt mengde vind i seilene for å opprettholde framdrift. Slik er livet som jobbsøker også.

Er du student? Start jobbsøk siste semester mens du ennå er i høygir. Start jobbsøkprosessen umiddelbart mens du enda har styrefart om du har fått oppsigelse eller arbeidssituasjonen har endret seg. For den kan du miste fortere enn du tror.

Det kan være lurt, for å være på den sikre siden, å søke jobb mens du er permittert. Hvis du har to jobber har du et luksusproblem og kan velge den sikreste.

2. Endre tankesett fra jobbsøker til kompetanseselger

Når du søker jobber er det i realiteten kompetansen din du selger. Tenk på deg selv som en selger slik at du får fram hva som gjør at du er den beste kandidaten.

Mange stillinger lyses ikke ut offentlig. Derfor må du selv jobbe aktivt med å snuse deg fram til ledige jobber som ikke annonseres åpent.

Kommer du i forkant av utlysningen, slipper du konkurranse og gjør din framtidige arbeidsgiver en tjeneste ved at hen slipper å lese igjennom hundrevis av søknader. Snakk om vinn-vinn.

3. Hva har du på kompetansekoldtbordet ditt?

Metaforen "kompetansekoldtbord" er en passende billedliggjøring av allsidigheten i folks kompetanse. Hva har så du på kompetansekoldtbordet ditt?

Kanskje du har levd godt av å selge den møreste biffen i din
forrige jobb. Da er det lett å tenke at du fortsatt skal selge biff. Men nå vil markedet kanskje ha noe annet.

Ta av skylappene: Finn ut hvilket mangfold av retter du har på koldtbordet ditt. Lag deg en oversikt over alle rollene du har hatt; både formelle og uformelle. Styreleder i borettslaget eller leder av FAU er gode eksempler.

Her viser du lederegenskaper du kanskje ikke har vist fram i arbeidsmarkedet ennå. Definer hva du gjorde i de ulike rollene og hvilke kompetanser og egenskaper du brukte. Når du har dissekert alle rollene du har hatt, vil du antakeligvis bli overasket over hvor mye du faktisk kan.

Og husk: Ingen spiser alle rettene på et koldtbord. Du må skreddersy "menyen", CV og søknad, hver gang.

Skal du søke jobb?

Trenger du råd og hjelp til CV og søknaden din?

Få hjelp av NITOs jobbsøkerteam

4. Bli bevisst dine suksesshistorier

Ingen arbeidsgiver ansetter noen for å være snille. Vi er alle et verktøy som skal bidra til at virksomheten når sine mål. Å søke jobb er egentlig et misvisende begrep. Det handler om å selge relevant kompetanse. 

For å få jobben du ønsker, må du sørge for at du skiller deg ut på en positiv måte. Du konkurrerer med mange andre flinke folk.

Tenk nøye gjennom hvis du blir spurt: Hva er dine sterke sider? Hva er du god til? Hvorfor skal vi ansette deg? Kan du fortelle oss en suksesshistorie? Blomstrer det rundt deg? Får du ting til å skje?

En profesjonell kompetanseselger har forberedt seg på de typiske intervjuspørsmålene, og har flere historier klare. Slike spørsmål kommer i alle intervjuer.

Tenk på alle de gangene en kollega eller sjef klappet deg på skulderen og sa: "Det der gjorde du bra!" Sett i gang med å samle dine suksesshistorier. Du vil få bruk for dem.

Eksperthjelp i jobbsøkerprosessen

Vi hjelper deg å lykkes på arbeidsmarkedet.

5. Finn de skjulte jobbene

Kun en fjerdedel av alle ledige stillinger ligger åpent på finn.no og andre jobbsøkerportaler.

Lag en liste over de ti selskapene du kunne tenke deg å jobbe for dersom du fikk velge. Vær proaktiv og ta selv kontakt.

Les deg opp på selskapets hjemmesider og se på organisasjonskartet. Hvor i organisasjonen kan de ha behov for din kompetanse?

Gjør din hjemmelekse og presenter dine tre beste elementene fra "kompetansekoldtbordet" ditt du er overbevist om at bedriften har bruk for.

Har du gjort hjemmeleksen din godt før du ringer, er sjansen svært stor for at du får avtale et møte og at dette kan føre til jobb.

Ikke fått deg jobb ennå? Her er ekspertenes råd

6. Vær synlig

Det kan ikke sies for ofte: Sørg for at flest mulig vet at du er i karrierebevegelse.

Det er tidkrevende og kjedelig å fylle ut alle kolonnene som skal til for å være søkbar på finn.no, nav.no, hos ulike headhuntere og rekrutteringsselskaper. Men det er vel verdt tiden, for ofte leter man etter kandidater før man lyser ut stillinger.

Sørg for å ha en profesjonell og oppdatert LinkedIn-profil. Når nesten halve arbeidsstyrken er tilstede på plattformen bør du også være der. 

Igjen, sørg for at flest mulig i ditt nettverk vet at du er på jobbjakt. Mange virksomheter opererer med tipsbonus. Kanskje nettopp du blir personen som utløser en fet bonus for en venn eller bekjent samtidig som du får en givende stilling og virksomheten den beste medarbeideren.

Vi hjelper deg å lykkes på arbeidsmarkedet

7. Følg femsekundersregelen

En arbeidsgiver vil alltid tenke "What is in it for me?". Sørg for å svare på hva bedriften er ute etter med en gang i både CV og søknaden din.

Få tydelig fram hva du har gjort i de ulike jobbene og vis til resultater du nådde eller bidro til å nå sammen med andre. Bare ordet "resultat" viser at du er en resultatorientert person og er med på å befeste et godt etterlatt inntrykk.

Har du hull i CV-en, tett dem. Alle årene må være der hvis du skal unngå spesielt fokus på de periodene du eventuelt ikke var i jobb. Uansett hva som skjedde tiden du ikke var i lønnet arbeid, har du sikkert fått noe ut av det.

Søknaden er et salgsbrev. Skriv om det du mener er mest relevant og din motivasjon for hvorfor du ønsker jobben. Få fram hvordan arbeidsgiver kan nyttiggjøre seg av din erfaring. Slik at de har lyst til å snakke mer om deg.

Jobben er din. Hva nå?