Kaja Marienborg, Universitetslektor Oslomet
Kaja Marienborg, universitetslektor ved OsloMet og medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutts fagstyre.

- Det er gledelig å se at det er mange som har bioingeniørutdanning som sitt førstevalg i år også, og jeg vil ønske både nye og mer erfarne studenter lykke til med studiene, sier universitetslektor ved OsloMet og medlem i Bioingeniørfaglig institutts fagstyre, Kaja Marienborg. 

Tilfreds med søkertallene

Hun er tilfreds med at det er godt med søkere til bioingeniørutdanningene over hele landet, selv om tallene viser at det er langt færre som hadde bioingeniørutdanning som førstevalg i år, sammenliknet med de tre siste årene.

Nedgangen kan settes i sammenheng med at antall kvalifiserte søkere til høyere utdanning i år er 121.198, mens det var 137.994 kvalifiserte søkere i 2021. Antall søkere i år er tilbake på nivå med siste året før pandemien (2019).

Opptakstall hovedopptaket 2022 - bioingeniør

Studiested Antall plasser Søkere Kvalifiserte søkere Antall som har mottatt tilbud Bioingeniør som førstevalg
Universitetet i Agder 30 509 408 60 74
Høgskulen på Vestlandet 60 937 793 112 152
OsloMet 67 1471 1197 125 250
NTNU Trondheim 84 1420 1287 160 187
NTNU Ålesund 35 558 455 62 45
Universitetet i Tromsø 29 369 307 50 35
Høgskolen i Østfold 45 506 375 82 66
Høgskolen på Innlandet 30 619 450 60 78
Totalt 380 6389 5272 711 887

Marienborg mener det er verdt å merke seg at søkerantallet til den nylig nyopprettede bioingeniørutdanningen på Høyskolen Innlandet er høyt:

- Dette skjer til tross for at de ikke har fått noe støtte til videreføring over årets statsbudsjett. Hun påpeker at utdanning av bioingeniører er kostbart, delvis på grunn av at teknologien og instrumenteringen studentene skal ha innføring i er i rivende utvikling, og i en prisklasse utenfor det utdanningene har til rådighet.

Varslet bioingeniørmangel må dekkes opp

- Det er helt essensielt at det opprettholdes gode søkertall til bioingeniørutdanningene, for å ha en mulighet til å dekke opp for den stadig økende bioingeniørmangelen. NITO Bioingeniørfaglig institutt og SSB har allerede i flere år pekt på et økende behov for bioingeniører fram mot 2030. Allerede i løpet av pandemien har man erfart at den reelle mangelen på bioingeniører er større enn først antatt, sier hun.

- Bioingeniører er autorisert helsepersonell med treåring utdanning innen diagnostikk, og vi er en gruppe som verken kan eller bør erstattes av andre profesjoner som kan deler av våre fagområder. Det er derfor viktig at det gis rett finansieringskategori for utdanningene og nok studieplasser fra departementets side, sier Marienborg.

Stor overbooking

På landsbasis er det gitt 711 tilbud om studieplass på bioingeniørutdanning, mens det kun er planlagt 380 studieplasser ved åtte utdanningssteder.

Årsaken til den kraftige overbookingen er blant annet, ifølge Samordna opptak, at lærestedene har som mål at en størst mulig andel av søkerne så tidlig som mulig skal få beskjed om hvor de får studieplass.

- Utdanningene er løsningsorienterte i sin innsats for å utdanne flere bioingeniører, sier Marienborg.   

- Ved å overbooke studieplassene gjør bioingeniørutdanningene en innsats for å sikre at kullene som uteksamineres hvert år er fulltallige. De åpner derfor for at flere studenter enn det er planlagt plasser til, kan starte på utdanningen.

- Årsaken til dette er at man erfaringsmessig vet man at en del studenter har flere ulike studieretninger på ønskelisten, og ofte vil velge å takke nei til studieplass på bioingeniørutdanningen, om de får plass på sitt førstevalg, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt