Circular-Norway-besok 04.jpg
NITO-president Trond Markussen (t.h.) og daglig leder i Circular Norway, Leif Nordhus.

Vet du hva sirkulær økonomi er? Kun 50 prosent av nordmenn har hørt om sirkulær økonomi, og kun fem prosent har svært god kunnskap om hva sirkulær økonomi faktisk innebærer.

Påmelding nettkurs sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om ressursutnyttelse og utfordrer oss til å være mer bærekraftig i vår hverdag. Det er avgjørende med riktig kompetanse blant ingeniører og teknologer for at Norge skal ha kapasitet til å gjennomføre de store løftene innen grønn omstilling og digitalisering som regjeringen har ambisjoner om. Mange mener at kunnskapsnivået og kompetansen om bærekraft og sirkulær økonomi må opp.

For å sikre at Norge blir et nullutslippssamfunn innen 2050 må tiden brukes godt. Ett av NITOs bidrag er å utruste ingeniører til å gå foran i omstillingen. 

Vi har ingen tid å miste 

- Det er nå vi må handle. Ingeniørene sitter med nøklene på gode løsninger. Vi er de som kan gå foran, sier NITO-president Trond Markussen. Han oppfordrer alle ingeniører og teknologer til å bli bedre på bærekraft og sirkulær økonomi, og håper svært mange blir med på dette spennende kurset i regi av NITO og Circular Norway.

Sirkulær økonomi som et viktig verktøy 

- Ingeniører har en sentral rolle i den sirkulære økonomien, spesielt når det gjelder design og teknologiutvikling, sier Markussen.

- Kurset gjør deg i stand til å bli en sirkulær endringsagent. 

Her får du god grunnforståelse for sirkulær økonomi som et effektivt verktøy for å nå klima- og bærekraftsmålene. Du får også konkrete tips om hva du kan gjøre for å igangsette praktiske løsninger. Gode sirkulære løsninger vil kunne gi kutt i klimagassutslipp og samtidig verdiskaping for egen virksomhet. 

NITOs guide til klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen 

NITO utvikler en guide med konkrete forslag til hvordan du kan bidra til at det gjennomføres klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen din. Den handler blant annet om:

  • Hvordan sette klima og miljø høyere på dagsorden i virksomheten 
  • Konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres 
  • Eksisterende avtaleverk for bærekraft, klima og miljø 

NITOs klima og miljøguide blir lansert senere i høst.