Våre tanker går til alle ofre for den nådeløse volden som utøves, og til deres pårørende.

NITO stiller seg regjeringens holdning og gir full støtte til FNs generalsekretær Guterres’ initiativ og budskap. NITO mener at Sikkerhetsrådet må sørge for å handling og bli enige om en humanitær våpenhvile.

Gjennom mediene får vi en kontinuerlig og hjerteskjærende oppdatering av den katastrofale situasjonen som utspiller seg i Gaza. De brutale angrepene og drapene på israelske sivile utført av Hamas 7. oktober fordømmes av oss alle, og vi krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle gisler uskadd. Kamphandlingene vi ser i Gaza nå må stoppes. Det internasjonale samfunnet må trå til for å sikre at alle sivile beskyttes, og sikre at alle parter respekterer grunnleggende prinsipper i krigens folkerett.

Verken drap på israelske sivile utført av Hamas eller den israelske regjeringens nådeløse bombardement av folket i Gaza vil bidra til å skape fred i området.

Som en del av en internasjonal fagbevegelse, er NITO del av en solidarisk fredsbevegelse. Sammen har vi et sterkt engasjement for en fredelig verden uten frykt, der fred og demokrati skal være basert på respekt for folkeretten og menneskerettighetene.

NITO ber den norske regjeringen og alle andre stater om å øke egen innsats for en helhetlig og varig fred i regionen – en fred som kan fremme likestilling, demokrati og respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter. Verdenssamfunnet må bidra til å sette en endelig stopp for de grufulle voldshandlingene som har ødelagt lokalsamfunn over hele regionen.

Eskaleringen i antisemittisme og islamofobi rundt om i verden er skremmende og må stoppes. Vi tenker at UNI Global Union uttrykker det klokt: «Vi vil ikke la de som forsøker å bruke krisen til å nøre opp under splittelse, lykkes. Vår sterke motstand mot krig, vold og alle former for rasisme må bringe oss alle sammen i kampen for fred og rettferdighet for alle.»

Les også:

IndustriAll Europe sin uttalelse fra torsdag 14. desember