- Vi har fått signaler fra helseministeren som kan svekke kvaliteten på diagnostikk og oppfølging. At kvalitet er tema for årets bioingeniørdag, passer derfor godt, sier Kaja Marienborg, styreleder i NITO BFIs fagstyre.

Hun peker på helseminister Ingvild Kjerkols sykehustale der hun legger til grunn at sykehusene i framtida skal redusere innkjøp, investere mindre, redusere driftskostnader – og gjøre færre laboratorieanalyser.

- Selv om det har kommet signaler fra både helseministeren og helsepersonellkommisjonens rapport som for mange er urovekkende, er vår yrkesgruppe helt nødvendig for å sikre at vi også i framtida har en bærekraftig helsesektor.

- Det vil alltid være bruk for bioingeniører. Autoriserte bioingeniører er fleksibelt personell, som bidrar til å ta i bruk fremtidens teknologi, sier hun.

Bær yrkestittelen med stolthet

- Vi skal bære vår yrkestittel med stolthet, og minne oss selv på at at vi alle har en mulighet til å være med å skape vår rolle inn i framtida.

15. april er også søknadsfristen for høyere utdanning.

- Jeg håper at mange unge også i år har vurdert og søkt seg til bioingeniørstudiet. Arbeidsmarkedet for bioingeniører er meget godt og det er ingen grunn til å tro at den trenden vil snu.

Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet i fokus

Den internasjonale bioingeniørdagen er viktig for å synliggjøre og feire bioingeniørenes viktige rolle i helsetjenestene over hele verden. I år er det et spesielt fokus på kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Det er The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) som beslutter tema for bioingeniørdagen.

Tema for 2023-2024 er: Guardians of Quality and Patient Safety: Biomedical Laboratory Scientists.

Oversatt til norsk, er tema:
"Bioingeniøren - sikrer prøveresultater du kan stole på."

- At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et internasjonalt perspektiv, sier Marienborg.

Oppfordrer til å markere dagen

- Benytt muligheten til å feire dagen. Dette er deres dag. Hold faglige foredrag, ha stand for pasienter og andre yrkesgrupper eller marker dagen ved å ha lokal feiring på avdelingen, oppfordrer fagstyrelederen.

- På vegne av hele fagstyret vil jeg ønske dere en riktig fin dag. Gratulerer med dagen!