- Vi har alle et ansvar for at ingen skal oppleve diskriminering eller trakassering, verken på jobb eller i hverdagen, fortsetter Markussen.

NITO Oslo og Akershus skal blant annet gå i Pride-paraden i Oslo lørdag 1. juli.

Design uten navn (14).png
Trond Markussen, president i NITO. Foto: Bjarne Krogstad.

Skuffende tall

I en fersk medlemsundersøkelse sier 10 prosent at de har hørt slengbemerkninger som «homo» eller lignende bli uttrykt på arbeidsplassen det siste året.

– At en av ti har hørt at «homo» eller lignende uttrykk har blitt brukt negativt på arbeidsplassen er skuffende. Jeg håper folk tør å si ifra hvis man overhører slike slengbemerkninger på arbeidsplassen. Enhver som opplever diskriminering, trakassering eller mobbing på arbeidsplassen som følge av seksuell legning er én for mye, sier Markussen.

Stå opp for mangfold

– Fjorårets brutale terrorangrep, avlyste arrangementer og de truslene vi har sett i år, viser at vi som fagorganisasjon fortsatt må bidra i jobben for et inkluderende og trygt samfunn og arbeidsliv. Jeg oppfordrer alle til å stå opp for mangfold, sier Markussen.

I NITOs tillitsvalgtopplæring er arbeidet mot diskriminering og trakassering i arbeidslivet og hvordan fremme mangfold og inkludering en viktig del.

– De av våre medlemmer som opplever diskriminering eller trakassering knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, bør ta kontakt med NITO, for råd og veiledning eller for å tak saken mer formelt videre, oppfordrer Markussen.

Stort ansvar

NITO mener arbeidstakerorganisasjonene har en viktig oppgave i å jobbe for et godt og trygt arbeidsliv for alle. Han mener markeringene av Pride rundt i landet er en viktig påminner.

– Som arbeidstakerorganisasjon har vi et stort ansvar, men arbeidsgiverne må også kjenne sin besøkelsestid. De må jobbe for nulltoleranse og sikre at alle føler seg trygge på jobb, sier Markussen.

Les mer

LHBTIQ+: Advokatens fem råd for en mer inkluderende arbeidsplass