NITO og Akademikerne brøt forhandlingene med KS i årets hovedoppgjør natt til 1. mai etter krevende forhandlinger, både om økonomi og avtaletekst.  

For NITO har det vært viktig å få til en god lønnsvekst for medlemmer i kapittel 4 i årets lønnsoppgjør, og at disse også får en pott til lokale forhandlinger. Reisetid og merknaden knyttet til yrkesfaglærer i etterkant av rikslønnsnemndas kjennelse har også vært viktige tema. 

Gro Gaarder, smilende halvportrett.png
Gro Gaarder, leder av NITO Kommune er fornøyd med at det ikke ble streik, men er ikke imponert over potten til lokale forhandlinger.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Her kom partene til slutt til enighet, 12 timer på overtid.

Dette ble Akademikerne og KS enige om i mekling

Medlemmer i undervisningsstillinger får tillegg per 1. mai jf tabellen under. 

Sentrale tillegg på hovedtariffavtalen kapittel 4 per 1.5.2024 - se tabellen

Til ansatte med stilling i  kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2024 slik:

Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillings-gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til
utdanning
31.300 24.800 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Fagarbeiderstillinger/ tilsv.
fagarbeiderstillinger
22.000 22.000 22.000 22.000 25.800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-
årig fagskoleutdanning
22.000 22.000 22.000 22.000 26.100
Stillings-gruppe 2 Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning 22.000 22.000 22.000 22.000 27.300
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 22.000 23.500 23.500 23.500 28.500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning 22.000 25.600 25.600 29.200 30.700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 22.000 29.700 29.700 29.700 35.500
Lektor med tilleggsutdanning 22.000 30.000 30.000 30.000 37.000
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.5.2024

HTA kapittel 4 punkt 4.1 Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell per 1.5.2024

Stillingsgrupper   Garantilønn Ans.tillegg
  6 år 8 år 10 år 16 år

Stillings-gruppe 1
Stillinger uten særskilt krav til
utdanning
Tillegg for ans. 382.500 3.000 8.100 46.300 39.800
Laveste årslønn 385.500 393.600 439.900 479.700
Fagarbeiderstillinger/ tilsv.
fagarbeiderstillinger
Tillegg for ans. 437.300 4.200 11.400 43.800 16.400
Laveste årslønn 441.500 452.900 496.700 513.100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig
fagskoleutdanning
Tillegg for ans. 459.300 4.200 11.400 41.800 17.800
Laveste årslønn 463.500 474.900 516.700 534.500
Stillings-gruppe 2 Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning Tillegg for ans. 459.300 10.200 10.200 50.800 17.800
Laveste årslønn 517.600 527.800 578.600 596.400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning
Tillegg for ans.
548.400 11.800 20.200 24.200 22.800
Laveste årslønn 560.200 580.400 604.600 627.400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning Tillegg for ans. 584.000 9.000 13.100 32.300 47.000
Laveste årslønn 593.000 606.100 638.400 685.400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ans. 614.100 14.600 10.500 34.200 71.700
Laveste årslønn 628.700 639.200 673.400 745.100
Lektor med tilleggsutdanning Tillegg for ans. 633.600 13.900 13.300 34.200 83.000
Laveste årslønn 647.500 660.800 695.000 778.000

Medlemmer i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 får etter meklingen et tillegg på 4,1 prosent på grunnlønn per 30. april 2024. Virkningsdato er 1. mai 2024.

Det er i tillegg satt av en pott på 1,1 prosent til lokale forhandlinger for kapittel 4 med virkning per 1. oktober.

- Dette er en alt for lav lokal pott til å kunne løse utfordringene med å rekruttere og beholde yrkesfaglærere på skolene. Det er skuffende at KS ikke har vært villige til å sette av mer penger til å løse disse utfordringene, sier Gro Gaarder, leder av NITO Kommune (bildet).

Dette resultatet gjelder kun de som forhandles etter kapittel 4. De aller fleste av NITOs medlemmer får sin lønn forhandlet i lokale, kollektive forhandlinger etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen.

Vi kommer tilbake med mer detaljer om resultatet fra meklingen.

Følg saker om lønnsoppgjøret KS