Gro Gaarder, leder av NITO Kommune
Gro Gaarder, leder av NITO Kommune

NITO forhandler med KS sammen med Akademikerne. Meklingen gjelder NITOs medlemmer i kapittel 4 som får sin lønn forhandlet sentralt. I alt rundt 700 NITO-medlemmer, de fleste i undervisningsstillinger.

Medlemmer som tas ut i streik, får beskjed om dette direkte. Medlemmer som ikke er tatt ut i streik i første omgang, kan tas ut i en senere fase. Opptrapping av streiken varsles med fire dagers varsel.

– Det har vært viktig for oss å få løftet yrkesfaglærerne i dette lønnsoppgjøret. Dette er en gruppe det er vanskelig å rekruttere og beholde, som er viktig når myndighetene ønsker økt satsing på yrkesfag, sier Gro Gaarder (bildet), leder av NITO Kommune.

– Vi har krevd et godt økonomisk oppgjør og lokal lønnsdannelse for yrkesfaglærerne. Det har ikke KS vært villige til. KS var heller ikke villige til å sette av en vesentlig del av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger for lærerne våre. Da ble det brudd, sier hun videre.

– I et hovedoppgjør er det tid for å utvikle tariffavtalene. Da er det skuffende å oppleve at det er liten vilje til å diskutere viktige tekstlige endringer for våre medlemmer. Nå håper vi på at en mekling kan få oss i havn, avslutter Gaarder.

Følg saker om lønnsoppgjøret KS