Kjell Ola Aamodt
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO kommune, er fornøyd med at yrkesfaglærerne nå får uttelling for ekstra fagbrev

I forbindelse med hovedoppgjøret for 2022 fikk Skolenes landsforbund 17. februar 2023 et viktig gjennomslag i Rikslønnsnemda. Gjennomslaget vil gi yrkesfaglærere med flere fagbrev  økonomisk uttelling. I utgangspunktet gjaldt avgjørelsen fra nemnda kun Skolenes landsforbund og LO Kommune.

- NITO og Akademikerne har gjennom en tilslutningsavtale med KS sikret at dette også vil gjelde for våre medlemmer. Det er vi godt fornøyd med, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

Les kjennelsen her (nemndene.no)

Disse får uttelling for et ekstra fagbrev

Umiddelbart etter kjennelsen hersket det noe ulike forståelser rundt hvordan den skulle forstås, spesielt med hensyn på om kjennelsen har tilbakevirkende kraft eller ikke. KS og Skolenes landsforbund har derfor hatt dialog om dette punktet i Rikslønnsnemndas kjennelse, og er enige om å legge følgende forståelse til grunn:

  1. Alle yrkesfaglærere i stillingskode 7962 adjunkt med ett ekstra fagbrev i tillegg til det fagbrevet som er grunnlaget for tilsettingen, har krav på å bli innplassert i stillingskode 7963 adjunkt med tilleggsutdanning. Forutsetningen er at de for øvrig fyller vilkårene om 2-årig yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og pedagogisk kompetanse (PPU) eller fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning, samt 4 års yrkespraksis. De yrkesfaglærerne dette gjelder, må fremme krav til arbeidsgiver om endring av stillingskode.

  2. Ved endring av stillingskode fra 7962 adjunkt til 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, løftes yrkesfaglæreren opp til garantilønnsnivået for det aktuelle ansiennitetstrinn. Endringen gjøres med virkning fra 27.9.2022.

- Hvordan dette eventuelt vil slå ut for de som har en bachelor og fagbrev i tillegg er foreløpig ikke avklart. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer, sier Aamodt.

Obs! Du må selv fremme krav

Medlemmer som fyller kravene i punkt 1 over, må selv fremme krav om ny innplassering. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til ledelsen med henvisning til kjennelsen i Rikslønnsnemnda,  hvordan du oppfyller disse kravene og be om ny innplassering.

Hvis kravet ditt avvises, ta kontakt med din tillitsvalgt eller send inn sak til sekretariatet.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. (Krever innlogging)

Dine tillitsvalgte

Finn tillitsvalgte i andre virksomheter