Det sier seniorrådgiver Vibeke Furuly i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Instituttet inviterer derfor nå til etterutdanningskurs for veiledere og andre med interesse for veiledning av bioingeniørstudenter. Kurset arrangeres i Trondheim 2.-3. mai, men vil også bli tilrettelagt for digital deltakelse.

Påmelding og program

- Vi ønsker å gi så mange som mulig anledning til å delta, derfor er arrangerer vi også kurset digitalt, forteller hun.

- Kurset passer for studentveiledere, bioingeniører eller andre som veileder studenter, eller som har interesse for veilederkompetanse. Vibeke Furuly

Hun forteller at kurset er praktisk rettet. - Som deltaker får du en rekke verktøy du kan bruke i veiledning av studenter. Det blir lagt opp til workshops, der du kan bruke teknikkene og metodene du nettopp har lært.  

Mulighet for posterutstilling

- Det inviteres til posterutstilling på alle NITO BFIs fagkurs og konferanser, men deltakelse med poster forutsetter påmelding til kurset.

Det er mulig å søke BFIs studiefond om støtte for å reise på kurs med poster.

Påmeldingsfrist er fredag 8. april.