Gå til innhold
Illustrasjonsfoto helse: Caroline Roka

Forhandlingsordningen for Spekter-områdene

I Spekter-området er det SAN som forhandler sentralt på vegne av NITO. SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

www.SAN.no

De sentrale parter i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN på arbeidstakersiden (fase 1).

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe (fase 2). Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter (fase 3).

Avtaler og overenskomster med Spekter

Temasider lønn og arbeidsliv

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Se temasider

Publisert: Sist oppdatert: