Gå til innhold
Illustrasjonsfoto helse: Caroline Roka

Forhandlingsordningen for Spekter-områdene

I Spekter-området er det SAN som forhandler sentralt på vegne av NITO. SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

www.SAN.no

De sentrale parter i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN på arbeidstakersiden (fase 1).

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe (fase 2). Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter (fase 3).

Avtaler og overenskomster med Spekter

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: