Gå til innhold
Illustrasjonsfoto helse: Caroline Roka

Forhandlingsordningen for Spekter-områdene

I Spekter-området er det SAN som forhandler sentralt på vegne av NITO. SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og SAN på arbeidstakersiden. De forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen. Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Dette er fase 3 av forhandlingene.

www.SAN.no

Hold deg oppdatert på tariffnytt fra Spekter-området

Avtaler og overenskomster med Spekter

 

 

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: