Gå til innhold

Alt om lønn i Spekter

Hvordan forhandles lønn der du jobber? Her finner du svar på det du lurer på om lønnsforhandlinger lokalt og sentralt, dine tariffavtaler og siste nytt om lønnsoppgjøret i Spekter.

Slik forhandler vi lønn i Spekter

Spekter en en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter med et særskilt samfunnsoppdrag innen helse, samferdsel og kultur, blant annet helseforetakene.

 

NITO forhandler med Spekter sammen med SAN - sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.  De generelle bestemmelsene, spillereglene og fristene for lokale lønnsforhandlinger forhandles sentralt. 

 

I de lokale forhandlingene er det NITO og/eller SANs tillitsvalgte som forhandler med ledelsen på vegne av alle sine medlemmer. De forhandler både om lønn og andre rettigheter som ligger i den såkalte B-delen, som er den lokale delen av tariffavtalen.

 

De lokale forhandlingene er ikke endelig ferdige før alle virksomhetene som tilhører samme område er ferdige. Hva som er fristen for ditt område kan du se her. Ta kontakt med din tillitsvalgt hvis du har spørsmål om lokale forhandlinger.

Ilustrasjonsbilde samtale og forhandling. Foto: GettyImages

Tariffavtaler med Spekter

Overenskomsten (tariffavtalen) i Spekter er todelt: A-delen forhandles sentralt og har generelle regler om lønn ved sykdom, permisjoner med mer. B-delen forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. Her avtales blant annet lønnsvilkår, arbeidstidsbestemmelser og vaktordninger.

Lønnsstatistikk Spekter - se alle tallene

Se lønn fordelt på geografi, erfaring, alder, etat og stillingsgrupper. Statistikken er ditt viktigste verktøy i lønnssamtalen eller når du forhandler lønn i ny jobb.

Snakk lønna di opp – bruk lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en forventningsavklaring mellom deg og din leder om din lønnsutvikling. Det er ikke en forhandling hvor du kan forvente svar der og da, men din beste mulighet til å gi lederen din de gode argumentene for hvorfor nettopp du fortjener mer i lønn i år. 

 

Forbered deg godt. Tenk gjennom hva du har bidratt med siste året, sjekk statistikken og snakk med kollegene dine om lønn. De eneste som tjener på at vi ikke snakker om lønn, er arbeidsgiver.

Ung, smilende mann i engasjert samtale med leder Foto: GettyImages

Siste nytt om lønnsoppgjøret i Spekter


Les flere saker om lønnsoppgjøret i Spekter