Birgithe-Hellerud-og-Brynhild-Asperud-NT-04755.JPG
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter, og Birgithe Hellerud, leder av SAN

SAN og Spekter ble 3. mai enige om de sosiale bestemmelsene for helseforetakene (overenskomstens del A1). Partene er enige om å bevare rettighetene etter dagens avtale.

I tillegg har partene blitt enige om at det skal gjennomføres en redaksjonell gjennomgang av protokollene fra senere år. Gjennomgangen skal ferdigstilles før de sentrale forhandlingene er ferdige. 

Ikke gjennomslag for å styrke eldre arbeidstakeres rettigheter

- Spekter trekker i mange sammenhenger fram viktigheten av arbeidslinja, at det er helt avgjørende at folk står lenger i jobb. Vi er derfor skuffet over at Spekter i praksis ikke viser vilje til å følge opp dette i forhandlingene, sier Brynhild Asperud (bildet), leder av NITO Spekter. 

SAN og de andre arbeidstakerorganisasjonene hadde flere krav for å styrke arbeidslinja og gjøre det mer attraktivt for eldre arbeidstakere å fortsette i arbeid.

  •  fulle feriepengerettigheter for den sjette ferieuka for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger for denne ferieuka beregnes i dag av inntekt begrenset  til 6G (ca. 640 000 kroner).
  • fulle sykepengerettigheter for arbeidstakere over 67 år, noe som i dag er begrenset til 60 sykepengedager.
  • det må åpnes for mulighet til delvis arbeid ved siden av pensjon etter fylte 67 år for flere grupper enn i dag.

Disse kravene ble avvist av Spekter.