Oddvar Steinhaug.jpg
Oddvar Steinhaug leder det nye tariffutvalget NITO Samfunnsbedriftene

I NITO er det tariffutvalgene som ivaretar medlemmene i sentrale forhandlinger. Her sitter erfarne tillitsvalgte, som også lager tariffkonferanser og andre møteplasser for erfaringsutveksling om lokale forhandlinger.

Tidligere har det vært et eget tariffutvalg for medlemmer knyttet til energiavtale II med arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene. Nå vil også medlemmer på bedriftsavtalen med Samfunnsbedriftene ligge under samme tariffutvalg - NITO Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene - en arbeidsgiverorganisasjon for ulike kommunale selskap og foretak

Samfunnsbedriftene (tidlgiere KS Bedrift) er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunale og andre virksomheter som er helt eller delvis offentlig eid. Virksomhetene har felles at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv.

Under Samfunnsbedriftene finner du ulike bedrifter innenfor områder som renovasjon, brann, havner, revisjon, produksjon og distribusjon av energi.

Samfunnsbedriftene ivaretar de avtalemessige og næringspolitiske interessene til disse selskapene.

Selskapene kan ha ulike organisasjonsformer; som ordinære aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller kommunale foretak.

Bedriftsavtalen
  • Bedriftsavtalens fulle navn er hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter med medlemskap i Samfunnsbedriftene.
  • Bedriftsavtalen gjelder for deg som jobber i en selvstendig, kommunalt eid, virksomhet. 
  • I de sentrale forhandlingene om bedriftsavtalen, er det Akademikerne Kommune som forhandler med Samfunnsbedriftene på vegne av NITOs medlemmer. NITO er med i forhandlingsdelegasjonen.
Energiavtale II
  • Jobber du i et energiselskap eller datterselskap med selvstendig medlemskap i Samfunnsbedriftene, så gjelder energiavtale II for deg.
  • Avtalen inneholder bestemmelser knyttet til forhandlingsordningen, ubekvemstillegg, beredskap utenfor arbeidsplassen, arbeidstid, pensjon med mer.
  • Det er NITO som forhandler avtalen med Samfunnsbedriftene.

- Å samle kompetansen og erfaringen knyttet til de to tariffavtalene med Samfunnsbedriftene vil gjøre det lettere å lære av hverandre, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder av NITO Samfunnsbedriftene.

- Vi skal dele erfaringer og på den måten utnytte mulighetene som ligger i disse to tariffavtalene, sier Steinhaug. 

Nyvalg neste år

Det blir ingen endringer i tariffutvalget som følge av utvidet ansvarsområde nå. Nytt tariffutvalg skal imidlertid velges på sentral tariffkonferanse i mars 2024, så tenk gjerne på hvem du vil spille inn som medlem allerede nå.