Energiavtale II NITO - KS Bedrift 2022 - 2024

Bedriftsavtalen* 2022-2024

* Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter med medlemskap i Samfunnsbedriftene - her omtalt som bedriftsavtalen.

Hovedavtalen

Bestemmelsene om medbestemmelse for medlemmer og tillitsvalgte tilknyttet Samfunnsbedriftene ligger i hovedavtalen med KS  – del A og del C.

Energiavtale II - protokoller og eldre avtaler 

Protokoller Energiavtale II
Eldre avtaler Energiavtale II

Rapport fra partssammensatt utvalg pensjon, Energi

Bedriftsavtalen - protokoller og eldre avtaler

Protokoller bedriftsavtalen
Eldre avtaler bedriftsavtalen