Gå til innhold

Tariffavtaler

I tariffavtalene finner du rettigheter, reglene for hvordan partene forhandler lønn, medbestemmelse og mye mer.

Finn dine tariffavtaler

Tariffavtaler privat

I privat sektor har NITO tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Virke-HUK og Finans Norge.

Tariffavtaler Spekter

NITO har tariffavtaler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom forhandlingssammenslutningen SAN.

Tariffavtaler stat

NITO er part i tariffavtalene i staten sammen med Akademikerne, som vi har et forhandlingssamarbeid med.

Tariffavtaler kommune (KS)

NITO er part i tariffavtalene med KS sammen med Akademikerne, som vi har et forhandlingssamarbeid med.

Tariffavtaler Oslo kommune

NITO er part i tariffavtalene med Oslo kommune sammen med Akademikerne, som vi har et forhandlingssamarbeid med.

Tariffavtaler Samfunnsbedriftene

NITO har to egne tariffavtaler med Samfunnsbedriftene: Energiavtale II og bedriftsavtalen.

Hvilket avtaleområde tilhører jeg?

Usikker på hvilket område du tilhører - sjekk på Min side