NITO er tilsluttet Akademikerne-stat og omfattes av alle sentrale avtaler der Akademikerne er part, på lik linje med de andre foreningene i Akademikerne.

Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 2022-2024

 Hovedavtalen for arbeidstakere i staten 2023 - 2025

Særavtaler om reise
Andre særavtaler
Særavtaler og protokoller i forbindelse med koronapandemien
Protokoller
Eldre avtaler

Omstilling i staten - retningslinjer, maler for omstillingsavtaler med mer (regjeringen.no)