håvard busklein 1200x628.jpg

Busklein har et stort hjerte for treforedlingsbransjen, en bransje som er bærekraftig over tid.

- Å klare å omstille oss med nye bærekraftige produkter den dagen vi ikke lenger fyller maskinene med avispapir er noe vi jobber med. Å nå nye mål med kollegaer er noe som motiverer meg. Det gjelder å gripe muligheter og være positiv. Jeg tenker konstruktivt på løsninger og mener at alle kan bidra.

- En administrerende direktør er en del av kjeden på lik linje med alle ansatte i organisasjonen, forteller han.

Veien fra å være fagarbeider til å bli administrerende direktør

- Da jeg var 16 år tok jeg fagbrev som industrimekaniker. Jeg jobbet i Norske Skog Skogn fra første dag og har vært knyttet til dem siden. Jeg synes faget var spennende og studerte videre til å bli maskiningeniør med spesialisering i drift og vedlikehold i Trondheim. Som ferdig utdannet, fikk jeg tilbud og mulighet til trainee-ordning i tre bedrifter, en av dem var Norske Skog Skogn.

- Jeg fikk etter hvert tilbud om fast stilling som vedlikeholdsingeniør på en papirmaskin. Siden har jeg vært her, både som driftssjef, vedlikeholdssjef og utviklingssjef. Da fabrikksjefen skulle gi seg ble hans rolle ledig og jeg takket ja til jobben høsten 2022.

- Hvorfor skal andre bli ingeniør?

- Å være fagarbeider eller ingeniør gir ingen begrensninger, men bare et godt fundament for å utvikle deg videre. Selv om jeg har fagbrev og fagrettet ingeniørutdanning har jeg jobbet med ledelse i alle stillingene jeg har hatt. Som ingeniør har du mulighet til å påvirke og dreie samfunnet i retningen av den nødvendige omstillingen vi trenger.

- Hva betyr NITO for deg?

- Jeg ble NITO-medlem i 2008 da jeg var ferdig utdannet ingeniør. Jeg har tidligere vært tillitsvalgt i bedriftsgruppa, men som direktør skal jeg holde meg litt unna. NITO framstår som en pålitelig diskusjons- og samarbeidspartner. Det er en robust og pålitelig organisasjon der du har tillit og tilgang til kompetanse. NITO tilbyr gode rådgivere og jurister når du trenger det og har gode fordeler man kan benytte seg av privat.

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Arbeidsmarkedet for ingeniører i 2023

- Det er et krevende å sikre riktig kompetanse for arbeidsgivere i dag. Det er både utfordrende å trekke til seg nok kompetanse og sikre videregående utdanning og utdanning på høgskoler og universiteter.

- Tendensen er at mange skifter jobb hyppigere. Det er en problemstilling vi ser hos oss, så vel som i resten av regionen. I store, komplekse anlegg trenger du en del år for å bli varm i trøya.

- Vi ser at det ikke holder å bare tilby en god arbeidsplass, men det er vel så viktig å skape bo-lyst. Det samarbeider vi med det offentlige om å skape.

busklein med refleksjakke.jpg

Les også: 

Dette er de nye satsene for diett- og kjøregodtgjørelse

FN sier vår eksistens er truet om vi ikke handler nå: Slik må ingeniører og teknologer bidra