FNs klimapanel (IPCC) la 4. april fram tredje del av sin hovedrapport. Uten nye tiltak og høyere ambisjoner er vi på vei mot en global oppvarming som truer vår eksistens. For å nå 1,5 gradersmålet må følgende kutt skje innen 2050:

  • Bruk av kull: 95 prosent
  • Bruk av olje: 60 prosent
  • Bruk av gass: 45 prosent

Den gode nyheten er at det fortsatt er mulig å redusere utslippene drastisk. Det trenger heller ikke være så dyrt. Bidrag fra ingeniører og teknologer er avgjørende for å få verden på rett kjøl, sammen med en enda sterkere klimapolitikk.   

NITO utfordrer politikerne

NITO-president Trond Markussen utfordrer politikerne gjennom disse tre punktene: 

  1. Sikre kompetanseheving for å utvikle innovasjonskraften og oppdatert kunnskap

  2. Rekruttere flere ingeniører og teknologer

  3. Sikre at små og mellomstore bedrifter gis bedre muligheter til å bidra til innovasjon og nye teknologiske løsninger

Klimatiltak virker

- Mange land har faktisk klart å redusere utslippene sine gjennom å sette en pris på utslipp, og å øke takten på omstilling til fornybar energi og energieffektivisering. Det er positivt, fordi det forteller oss at klimatiltak virker. Samtidig vokser utslippene på globalt nivå. De har faktisk aldri vært høyere enn nå, sier NITO-president Trond Markussen.

- Målet i Parisavtalen er at vi skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader, helst på 1,5 grader.

- Med dagens utslipp styrer vi mot 3,2 graders oppvarming. Derfor er forskerne klare på at utslippene må nå en topp senest i 2025, kutt må økes år for år, og de må forbli lave, fortsetter han.

Trond Markussen NITO.jpg
President i NITO, Trond Markussen.

Teknologi er løsningen 

Energisektoren må omstille seg fra fossile energikilder til energikilder med ingen eller lave utslipp. Det innebærer en sterk reduksjon i fossilt brensel, karbonfangst og lagring på gjenværende fossile systemer, og strøm som ikke slipper ut CO₂.

NITO-presidenten påpeker at det også trengs energieffektivisering, og overgang til alternative energibærere som hydrogen og ammoniakk.

- I tillegg til å være bra for klimaet vil det også gagne luftkvalitet, helse og energisikkerhet. Her ligger det store muligheter for Norge, og norske ingeniører og teknologer vil stå for utviklingen av mange av disse løsningene som også kan komme resten av verden til gode, sier Markussen.

Alle ingeniører og teknologer vil bidra til at verden når klimamålene 

De neste årene vil alt handle om å redusere utslipp på tvers av sektorer. - Jobber du innenfor bygg- og anleggssektoren vil du planlegge for utslippsfrie byggeplasser, gjenbruk ved renovering av bygg og grønne tak og fasader, sier Markussen.

- Er du ansatt i en kommune så vil du i plan, bygg, vann og avløp planlegge for tiltak som reduserer flomrisiko og overvann, og bruke offentlige innkjøp som et verktøy for omstilling. Enten du jobber innenfor energisektoren, industrien eller helse vil du bidra. For å få til dette trengs innovasjon, teknologiske løsninger og kloke hoder, sier Markussen.

Kostnadene på lavutslippsteknologi går ned 

Det siste tiåret har kostnader for vindkraft, solkraft og litium-ion batterier gått kraftig ned, og utbygging for solenergi har blitt mer enn tidoblet.

En barriere er at mange klimaløsninger krever landarealer som konkurrerer mot matproduksjon, bebyggelse, restaurering og vern.

Klimapanelet slår fast at det er mer lønnsomt å få på plass tiltak og omstille så vi når målene i Parisavtalen, enn de kostnadene det vil medføre dersom den globale oppvarmingen blir for stor.

Det er fortsatt et betydelig behov for investeringer i klimatiltak, spesielt til lavinntektsland. Vi trenger en rettferdig global omstilling.  

Vi må fjerne karbon fra atmosfæren 

Ifølge rapporten fra klimapanelet vil noen utslipp være vanskelige å fjerne helt, enten det er utslipp fra luftfart, shipping, landbruk og industri.

Det blir derfor nødvendig å fjerne karbondioksid fra atmosfæren. Det kan gjøres gjennom skogplanting, bioenergi med CO₂-håndtering, karbonlagring i landbruksjord, biokull eller teknologi som fanger karbon direkte fra lufta.

Oppdatering av kompetanse er viktig

- I alt dette spiller oppdatert kompetanse en viktig rolle. NITO jobber både for en rettferdig grønn omstilling, og vi jobber for å tilby alle våre medlemmer relevante kurs og faglig påfyll, sier NITO-presidenten.

Les mer om tredje delrapport fra FNs klimapanel påiljødirektoratet.no 
Kilde for saken: Miljødirektoratet.no