Velin Georgiev med pakke smil foto Celine Thoresen.jpeg

DHL Global Forwarding er selskapet som håndterer skreddersydde forsendelser rundt omkring i hele verden, også til de ytterste kriker og kroker av Norge. 

NITO-medlem Georgiev er kvalitet- og bærekraftspesialist i DHL Global Forwarding Freight Norway. Han bidrar til at strømmen av de mange hundre tusen forsendelsene går som de skal. I likhet med mange andre NITO-medlemmer er industrivern og sikkerhet hovedoppgave i arbeidshverdagen.

- Jeg må sikre at alt er på stell og at det går trygt og riktig for seg. Det er mye som kan gå galt når godset sorteres og fyker gjennom systemet, sier han.

- Vi har forskrifter og lover å forholde oss til og må unngå skader på medarbeidere og forsendelser.

Grunnmur fra NITO

- Jeg har vært på mange kurs i ulik type regi. Det jeg er helt sikker på er at grunnmuren jeg har fått gjennom NITOs mange kurs, har vært med på å forme meg som person og som medarbeider. Det har gitt meg avgjørende kompetanse!

Se alle NITOs kurs og arrangementer

Ropte på tilsynet

Hvordan stod det til med sikkerheten i DHL da? I stedet for å vente på at Næringslivets sikkerhetsorganisasjon skulle banke på døra, var Georgiev utålmodig og maste på at industritilsynet skulle komme.

Han ville ha dem dit så snart som mulig. Slik kunne han være sikrere på at alt var i den orden som var forventet.

Og tilsynet kom. Det viste seg at det ikke var avvik. - Det var kun få forbedringspunkter som vi tok tak i med en gang.

- Kurs og opplæring er alfa og omega, og at det er så praktisk rettet at oppfølging på arbeidsplassen faktisk skjer.

Personskader er den mest alvorlige uønskede hendelse som selskapet aktivt prøver å forebygge.

Noe av det DHL Global Forwarding Freight Norway har gjort er:

  • Tydeliggjøring av retningslinjer
  • HMS-plakater i lokalene
  • Mer dokumentasjon og læring etter øvelser
  • Om medarbeidere må legge seg på kalde industrigulv har de ulltepper i nærheten

Kurs og medlemsfordeler fra NITO er viktig

Georgiev har vært NITO-medlem siden studietiden. Han var leder for NITO Studentene i Bergen og Trondheim. - Jeg er glad for de gode opplevelsene NITO har gitt. Verktøyene fra NITO har vært viktige for meg!

Han nevner kurs i studieteknikk, kræsjkurs i matte, sikkerhetskurs, presentasjonsteknikk og møteledelse.

- Fra dette er det nyttig lærdom jeg tar med inn i jobbhverdagen og som gir god uttelling i arbeidet med sikkerhet.

- Kursene til NITO er ofte praktisk rettet og det er rom for prøving og feiling i kurset.

Skal på kurs i lønnsforhandlinger

Nå er han klar for kurs i lønnsforhandlinger. - Det er viktig å være bevisst hva man er verdt og hvordan formidle og underbygge nettopp det. Jeg vil ha verktøyene og lære metodikken for å forhandle rettferdig lønn, sier han.

Velin Georgiev ved terminalen smal foto Celine Thoresen.jpeg

- Jeg gleder meg til et nytt NITO-kurs og da ser jeg også mer fram til neste lønnssamtale og lønnsforhandlinger.

- NITOs lønnsstatistikk og lønnskalkulator er også gode hjelpemidler. Som medlem får jeg jo enda mer innsikt enn det ikke-medlemmer gjør.

- Å ha en tillitsvalgt på arbeidsplassen du kan gå til om nye løsninger eller for å få sett på utfordringer på jobben er bra. Da kan vi også snakke om lønn!

- Tilgang på juridiske eksperter i NITO kan komme godt med om du skulle trenge det, forklarer han.

- Andre medlemsfordeler jeg benytter meg av er selvfølgelig forsikringsfordelene og bank. Jeg har bilforsikring, innboforsikring og helse gjennom NITO og Tryg.

Se alle medlemsfordeler

Georgiev trekker også fram fordelene med bankavtalen med Nordea. - Selvsagt er jeg Nordea-kunde. Jeg tenker det er viktig å bruke de avtalene som finnes. Jo flere NITO-medlemmer som bruker dem, jo bedre blir vel avtalene.

Han er helt klar på at medlemskapet og erfaringene med NITO har lært han mye og bidratt til at han er der han er i dag.

Foto: Celine Thoresen.