Som NITO-medlem kvalifiserer du direkte til Nordeas eksklusive fordelsprogram Premium, hvor blant annet privatrettslig rådgivning innen familie- og arverett er inkludert. I tillegg får du som Nordea kunde tilgang til rabatterte priser hos Legal 24 Advokatfirma om du trenger ytterligere advokatbistand.

Mange opplever det vanskelig å finne riktig informasjon og oversikt om rettsregler på ulike temaer. Ønsker du for eksempel en annen fordeling av verdiene dine enn hva loven har lagt opp til, enten ved skilsmisse eller ved arv, må du sørge for at det foreligger gyldig ektepakt eller testament. Hvordan du går fram for å få dette på plass kan være utfordrende. Det kan være både tidkrevende og kostbart å finne riktig advokat som kan bistå deg.

Nordea har et eget team av jurister som kun jobber med å bistå NITO-medlemmer som er Premium-kunder. Dette er unikt i det norske bankmarkedet. Juristene er ansatt i Nordea og har lang erfaring og spisskompetanse på privatrettslige områder. Rådgivningen gis som en integrert del av bankens tjenestetilbud og er ikke uavhengig advokatrådgivning (såkalt integrert rettshjelp).

Bli kjent med dine bankfordeler i Nordea

Som NITO-medlem får du svært gunstig boliglånsrente. Renten settes individuelt.

Ta kontakt med Nordea og sjekk hvilken rente du kan få

Elsa Charlotte Gil.jpgEn av de mest erfarne er advokat Elsa Charlotte Gil (bildet), tidligere partner i advokatfirmaet Bull & Co. Hun er blant de som bidrar med rådgivning, veiledning og utarbeidelse av dokumenter og avtaler for NITO-medlemmer som er blitt Premium-kunde i Nordea.

- Vi opplever at det for mange er en lavere terskel å ta kontakt med banken sin enn et advokatfirma, sier Gil. - I Nordea har vi god kjennskap til kundene våre og dybdeforståelse for deres økonomiske situasjon.

- Vi hjelper Premium-kundene våre med å legge en god framtidsplan for deres midler og verdier. Vår viktigste oppgave er å gi kundene trygghet både i dag og ved framtidige livshendelser, understreker hun.

Premium-fordelene hos Nordea

Dette kan du få juridisk rådgivning om:

 • Samboeravtale
 • Formuesforholdet mellom ektefeller og samboere
 • Ektepakt
 • Generasjonsskifte, arv og testament
 • Gaver og gavebrev
 • Framtidsfullmakt - om du vil gi andre fullmakter når det gjelder din økonomi
 • Selskapsrettslige og skatterettslige regler

Saker Nordea-advokatene ikke bistår med:

 • Forhold som ikke er knyttet til dine verdier, økonomi eller kundeforhold i Nordea
 • Konflikter og tvistesaker
 • Skatteplanlegging
 • Økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd og arv
 • Gjennomføring av kjøp og salg av eiendeler, herunder oppgjør

For å gi Premium-kunder råd også knyttet til de rettsområdene som Nordeas jurister ikke kan bistå med, er tilgang til bistand fra Legal24 er godt supplement. De aller fleste vil i løpet av livet trenge advokathjelp i ulike sammenhenger. Nordeas juridiske avdeling og deres samarbeid med Legal24 gjør advokatbistand enklere og mer tilgjengelig for kundene.

Vær føre var, vær forberedt på det uventede

Hovedvekten av sakene Nordeas juridiske rådgivere jobber med er planlegging i en tidlig fase for å unngå mange av de problemene og konfliktene som kan oppstå ved samlivsbrudd eller ved noens bortgang.

- Arveoppgjør og generasjonsskifte er situasjoner vi alle vil havne i på et eller annet tidspunkt. Vi lever i gjennomsnitt lenger enn tidligere, noe som igjen gjerne medfører mer kompliserte familieforhold og større verdier, sier Gil. Hun understreker viktigheten av å ha et aktivt forhold til økonomisk planlegging.

- Faktisk kan god planlegging være med på å sikre familiefreden og framtidige gode familieforhold, avslutter hun.

Som NITO-medlem og Premium-kunde får du en personlig Premium-rådgiver som sørger for at du får riktig oppfølging og god økonomisk rådgivning. Nordeas juridiske rådgivere sørger for at du også får juridisk bistand.

Fordeler Nordea Premium

Benytt deg av medlemsfordelene på bank og få: 

Mer om Nordea Premium

Fordeler Nordea Premium Next

Banktilbud for deg som er under 34 år og NITO-medlem

Mer om Nordea Premium Next

Priseksempel: Førstehjemslån og Boliglån Ung: 2 mill., o/25 år, nom. rente 5,44 %, eff. rente 5,64 %, tot. 3.682.557 kroner.

Gå ikke glipp av medlemsfordeler

Sjekk dine samtykker